Skoči do osrednje vsebine

Minister Šircelj na neformalni videokonferenci Sveta za ekonomske in finančne zadeve

Minister mag. Andrej Šircelj se je danes udeležil neformalne videokonference Sveta ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Svet ECOFIN). V sklopu razprav o okrevanju gospodarstva v Evropski uniji je minister mag. Šircelj predstavil koncept slovenskega načrta za okrevanje in odpornost.

Portretna fotografija

Minister Andrej Šircelj | Avtor Polona Avanzo

Osrednji del slovenskega načrta za okrevanje in odpornost predstavljajo področja odpornosti, ozelenitve, digitalizacije in inovacij. Načrt se osredotoča na reformo zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, socialno varnost in stanovanjsko politiko. Zagotovil bo pogoje za boljšo proizvodnjo  obnovljivih virov energije. Spodbujal bo učinkovito rabo energije, trajnostno prenovo stavb, trajnostno mobilnost in krožno gospodarstvo. Na področju digitalizacije načrt stremi k digitalni preobrazbi javnega in zasebnega sektorja. Načrt bo spodbujal inovacije, raziskave in razvoj, kar bo zagotovilo dvig produktivnosti. Na trgu dela bodo ukrepi iz slovenskega načrta za okrevanje in odpornost zmanjšali posledice negativnih strukturnih trendov. Poleg tega bodo sredstva namenjena krepitvi znanj in kompetenc, ki bodo potrebne za poklice prihodnosti.

V sklopu razprave o gospodarskem okrevanju v Evropi so ministri opravili pregled izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, Evropska komisija pa je predstavila strategijo o financiranju NextGeneration EU. Ministri so nadalje izmenjali mnenja o stanju evropske finančne arhitekture za razvoj in možnostih za njeno nadaljnjo krepitev. Evropska komisija je ministrom predstavila trenutno stanje izgradnje unije kapitalskih trgov. Pri tem se je osredotočila na enotno točko dostopa, katere namen je enostavnejši dostop do informacij o podjetjih v EU in nadaljnja digitalizacija informacij.

Minister mag. Šircelj se je danes udeležil tudi videokonferenčnega zasedanja Evroskupine, ki je potekalo v dopoldanskih urah.

Ministri so se na tokratnem zasedanju razširjene sestave Evroskupine seznanili z napredkom pri izgradnji bančne unije. Odpornost bančnega sistema med pandemijo covid-19 je rezultat dosedanjega dela na izgradnji bančne unije, kar dodatno potrjuje potrebo po nadaljnjem, uravnoteženem delu.  V redni sestavi Evroskupine so ministri razpravljali o insolvenčnih okvirih in njihovi pomembnosti za hitrejše okrevanje. Učinkoviti insolvenčni okviri lahko namreč pripomorejo k zagotavljanju višje rasti in boljše finančne integracije znotraj območja evra. Ministri so na podlagi poročila Evropske centralne banke opravili tudi pregled stanja uvajanja digitalnega evra.