Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v seznam

V Seznamu obstoječih aktivnih snovi Unije bodo v letu 2021 na osnovi Uredbe EU številka 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (Uredba) začele veljati odobritve/vključitve nekaterih aktivnih snovi za določeno vrsto proizvoda.

V skladu z drugim pododstavkom tretjega odstavka 89. člena Uredbe (EU) številka 528/2012 vsi priglasitelji biocidnih proizvodov, ki ne želijo prekiniti prometa v Republiki Sloveniji z biocidnim proizvodom, ki je bil dovoljen po nacionalnem postopku priglasitve in vključen v Register biocidnih proizvodov in drugi vlagatelji, ki želijo zaprositi za avtorizacijo unije, nacionalno dovoljenje ali vzporedno medsebojno priznavanje biocidnih proizvodov te vrste, ki razen obstoječih aktivnih snovi ne vsebuje nobenih drugih aktivnih snovi, vložijo vlogo za izdajo avtorizacije unije, nacionalnega dovoljenja ali vzporedno medsebojno priznanje najpozneje na dan odobritve/vključitve aktivne oziroma aktivnih snovi.

Če vsebujejo biocidni proizvodi več kot eno aktivno snov, se vloge za dovoljenje vložijo najpozneje na dan odobritve zadnje aktivne snovi za to vrsto proizvoda. Če vloga za avtorizacijo unije, nacionalno dovoljenje ali vzporedno medsebojno priznavanje ne bo vložena, mora priglasitelj biocidni proizvod umakniti iz prometa v Republiki Sloveniji v roku 6 mesecev po datumu odobritve zadnje aktivne snovi.

Urad določi datum dostopnosti biocidnega proizvoda na trgu v Registru biocidnih proizvodov, če vloga za avtorizacijo unije, nacionalno dovoljenje ali medsebojno priznavanje dovoljenja skladno s 17. členom Uredbe ni bila vložena do dneva odobritve aktivne snovi ali aktivnih snovi na Seznam odobrenih aktivnih snovi Unije.

Po preteku datuma dostopnosti na trgu urad izbriše biocidni proizvod iz Registra biocidnih proizvodov, če vloga za avtorizacijo unije, nacionalno dovoljenje ali medsebojno priznavanje dovoljenja skladno s 17. členom Uredbe ni bila vložena.

Seznam obstoječih aktivnih snovi:

Aktivne snovi odobrene v letu 2021

Podaljšane aktivne snovi

Neodobrene aktivne snovi

Celoten Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije je na voljo na spletni strani ECHA.