Skoči do osrednje vsebine

»Voda je neizmerna sila in energija, ki si je človek ne more podrediti.«

Organizacija združenih narodov (OZN) je 22. marec razglasila za svetovni dan voda z namenom, da opozori svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi. Letošnje sporočilo dneva voda nas s pozivom »Cenimo vodo« (»Valuing Water«) opozarja na ustreznejše vrednotenje vode in na pravilen odnos do te dobrine, brez katere ne bi bilo življenja.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer sta si v luči svetovnega dneva voda ogledala dolgo pričakovano gradnjo zadrževalnika Veliki potok v Občini Grosuplje, katerega gradbena dela intenzivno potekajo že od julija 2020. S projektom izgradnje zadrževalnika Veliki potok se bo izboljšala poplavna varnost Grosupeljsko-Radenskega polja, še posebej poseljenega dela Grosuplja ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo. Zadrževalnik Veliki potok je predviden kot prva faza, ki bo zmanjšala poplavno ogroženosti Grosuplja za kar 95 odstotkov, nato pa mu sledi še druga faza ureditve potoka Grosupeljščica, s čimer bo za poplavno varnost Grosuplja v celoti poskrbljeno.

»Na tem primeru lahko vidimo, da je dobro sodelovanje med občino in državo možno,« je dejal direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer. Dodal je še, da so župani, ki so prepoznali priložnost in pripravili ustrezno projektno dokumentacijo za izvajanje protipoplavnih ukrepov, hitreje prišli do naložb in sofinanciranja s strani države. Opozoril je tudi na priložnost investiranja v protipoplavne projekte iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, kjer pa se srečujemo s kratkim rokom financiranja, saj je treba finančna sredstva porabiti do avgusta 2026. Prednost bodo zato imele občine, ki imajo že pripravljeno projektno dokumentacijo do faze gradbenega dovoljenja na pomembnem področju poplav. »Direkcija za vode bo nato nastopila kot sofinancer in izvedla projekt do konca. Zato pozivam župane na pomembnem področju poplav, naj pohitijo s pripravami in vso potrebno dokumentacijo,« je še dodal direktor Roman Kramer. 

»Voda je neizmerna sila in energija, ki si je človek ne more podrediti,« je ob svetovnem dnevu voda poudaril direktor Roman Kramer in še dodal, da je treba vodo ter življenje v njej in ob njej spoštovati. Zato je letošnje sporočilo OZN še toliko bolj pomembno, saj se pomembnosti vode pogosto zavemo šele takrat, ko je ni. Direkcija za vode v sklopu svojih pristojnosti skrbi za ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, upravlja z vodami, ureja vodotoke in vodne površine, skrbi za vodno infrastrukturo, vse z zavedanjem, spoštovanjem in ohranjanjem narave.  

Uspešne sinergije med ukrepi zmanjševanja poplavne ogroženosti in doseganja okoljskih ciljev Direkcija Republike Slovenije za vode kot nosilka ali kot partnerka projekta že izvaja, kot na primer izvedba protipoplavne ureditve na Dravinji

Drug tak zgled je ohranjanje ter izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini v okviru projekta »VIPava«

Več informacij o poteku gradnje na lokaciji Veliki potok

Več informacij o svetovnem dnevu voda na spletni strani Organizacije Združenih narodov

Dejstva o vodi v številkah pa lahko najdete tudi v novici Svetovni dan voda na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.