Skoči do osrednje vsebine

Veliki potok že pričel teči po svoji strugi

Dolgo pričakovana gradnja zadrževalnika Veliki potok intenzivno poteka. S projektom izgradnje zadrževalnika Veliki potok se bo izboljšala poplavna varnost Grosupeljsko-Radenskega polja, še posebej poseljenega dela Grosuplja ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo.

Zadrževalnik Veliki potok je predviden kot prva faza izvedbe ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja, sledi še ureditev potoka Grosupeljščice kot druge faze projekta, s čimer bo poplavna ureditev Grosuplja v celoti urejena.


V začetku julija 2020 se je pričelo s pripravljalnimi deli, predvsem s čiščenjem terena, prestavitvijo gozdne ceste na desni strani doline, ter s prestavitvijo in nadvišanjem lokalne ceste na drugi strani doline, ki vodi proti Dolenji in Gorenji vasi, in odseka, ki pelje proti Dolam.


V večjem delu sta zdaj že zgrajena tudi zapornica in jarek z vtočnim in iztočnim objektom, ki predstavljata ključni krmilni del zadrževalnika, to pa je omogočilo, da smo lahko v sredo, 2. decembra 2020, potok Veliki potok preusmerili po novem tlakovanem objektu in novi strugi. Biologi in ribiči, ki tudi sicer ves čas bdijo nad potekom gradnje, so seveda pred tem poskrbeli za selitev rib in rakov.


Tako je bil storjen nov pomemben korak v procesu gradnje zadrževalnika in nov še bolj pomemben korak proti končnemu cilju, to je izboljšanju poplavne ureditve Grosuplja.

Preusmeritev potoka si lahko ogledate v priloženem filmu.

Posnetek iz zraka Velikega potoka, ki je že pričel teči po svoji strugi