Skoči do osrednje vsebine

61. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s katerim se ponovno vzpostavljajo kontrolne točke za vstop v Slovenijo, spremembe so tudi pri izjemah za vstop v državo brez karantene in brez negativnega izvida testa, prekinitev karantene je možna šele peti dan po napotitvi. Prav tako je z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določila, da se sprošča gostinska dejavnost ter strežba na terasah in vrtovih gostinskih obratov, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov in sicer v Posavski in Jugovzhodni statistični regiji.

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s katerim se ponovno vzpostavljajo kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah. Spremembe so tudi na seznamu rdečih držav ter pri izjemah za vstop v državo brez karantene in brez negativnega izvida testa. Novost je tudi možnost prekinitve karantene šele peti dan po napotitvi.

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji pa je sprostila gostinsko dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov v dveh statističnih regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji se ohranjajo izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov.

Vlada je določila besedilo predloga novega Zakona o bančništvu. Ta s prenosom sprememb evropske direktive s področja finančnih holdingov nadgrajuje obstoječi Zakon o bančništvu, uvaja pa tudi nekatere druge rešitve. Med drugim ureja delavsko soupravljanje in uvaja vključitev predstavnikov delavcev v organe nadzora banke.

Glavni cilj predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah je uskladitev ureditve področja avdiovizualnih medijskih storitev s pravnim redom EU. Drugi cilj je odprava nekaterih pomanjkljivosti, ki so se pokazale ob izvajanju obstoječega ZAvMS, ter zagotovitev še večje jasnosti in določnosti zakonskih določil.

Spremembe predloga Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev omogočajo prenos pristojnosti varstva prikritih vojnih grobišč iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na Ministrstvo za obrambo, ki bo pristojen za izvajanje zakonskih določb ter drugih nalog, povezanih z vojnimi grobovi, pokopališči in grobišči.

Vlada je za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje imenovala Franca Vindišarja, dosedanjega strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje.