Skoči do osrednje vsebine

Zvezdan Božič prejemnik kipca Civilne zaščite

Življenja rešujemo skupaj! Ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite, sta na Ministrstvu za obrambo potekali avdio-video novinarska konferenca in kratka slovesnost, na kateri smo ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19 podelili najvišja priznanja s področja Civilne zaščite. Slovesnosti se je udeležil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, minister za obrambo mag. Matej Tonin pa je spomnil na pomen vseh, ki delujete v Civilni zaščiti ter širše na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Plakete in kipec Civilne zaščite sta podelila poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije in generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje.

V Sloveniji in tudi drugod po svetu 1. marec tradicionalno zaznamujemo kot dan civilne zaščite (CZ). Z njim želimo krepiti zavest javnosti o izpostavljenosti naravnim in drugim nesrečam ter o učinkoviti samozaščiti. Na ta dan splošno javnost spomnimo na vlogo, ki jo ima civilna zaščita pri varstvu pred nesrečami, in na pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja. Hkrati se ob dnevu civilne zaščite simbolično zahvalimo vsem, ki sodelujete v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. V Sloveniji je v sile za zaščito, reševanje in pomoč aktivno vključena več kot desetina prebivalstva!

»Danes je vaš dan – praznik vseh, ki delujete v Civilni zaščiti in širše na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na vas se vedno lahko zanesemo. Ob razmerah, ki nas ogrožajo, poskrbite za učinkovito ukrepanje, varujete človeška življenja, skrbite za naše premoženje in preprečujete usodne posledice za okolje,« je dejal minister za obrambo mag. Matej Tonin. Spomnil je na dramatične spremembe, ki jih je v naših življenjih v zadnjem letu povzročil virus, in na nepredvidljivost zelo raznolikih groženj. »Vsi, ki delujete v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se z nepredvidenimi dogodki soočate neprestano – 24 ur na dan,« je pripadnice in pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč nagovoril minister in poudaril, da »ste se na epidemijo nove koronavirusne bolezni odzvali takoj ter na ustrezen in učinkovit način, ob tem pa ukrepate in rešujete tudi ob številnih drugih nesrečah. Zato se vam iskreno zahvaljujem.«

Civilna zaščita je po oceni ministra vitalnega pomena za varno in stabilno življenje državljank in državljanov, je sistem, ki mu ljudje zaupajo, sile za zaščito, reševanje in pomoč pa zelo dobro sprejemajo in z njimi sodelujejo. »Kot minister za obrambo se bom še naprej trudil za zagotavljanje dobrih temeljev za delo in nadaljnji razvoj Civilne zaščite, tako kar zadeva normativno ureditev, kot materialne pogoje. Sistem Civilne zaščite mora imeti trdno podlago in podporo, ki mu zagotavljata, da lahko učinkovito deluje in se odziva na najrazličnejše, tudi nepredvidene krizne razmere,« je izpostavil mag. Tonin.

Republiški poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan se je na novinarski konferenci zahvalil pripadnikom enot Civilne zaščite in drugega operativnega sestava, funkcionarjem, javnim uslužbencem v državnih organih, na regijski in lokalni ravni in prostovoljcem, ki ste oziroma v razmerah epidemije covid-19 še izvajate zaščito, reševanje in pomoč, kot tudi osnovno oskrbo ljudi z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami. Kot je dejal, je epidemija nalezljive bolezni pri ljudeh edina naravna nesreča, ki je ne vodi Civilna zaščita. Kljub temu opravlja v epidemiji zelo raznolike naloge, z novim koronavirusom tudi take, ki jih ni še nikoli, kot so sprejem, skladiščenje in delitev zaščitnih sredstev, vzpostavljanje dodatnih bolnišničnih kapacitet, pomoč pri organizaciji rdečih točk in točk za testiranje na lokalni ravni, kadrovska pomoč zdravstvu ter druge. Na vseh ravneh v državi je zaradi koronavirusa dnevno v povprečju aktivnih po 1300 pripadnikov CZ oziroma skupaj več kot 206.000 pripadnikov CZ v prvem ter v drugem valu že več kot 180.000 pripadnikov CZ. Ob vsem tem je 174.000 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč lani skupaj opravilo 22.182 intervencij, leto prej pa 157.000 pripadnikov skoraj 19.000 intervencij.

Uprava za zaščito in reševanje priznanja Civilne zaščite podeljuje za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Letos bo podeljenih 251 priznanj, in sicer kipec Civilne zaščite za življenjsko delo, 25 plaket ter 25 zlatih, 75 srebrnih in 125 bronastih priznanj. Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je kipec Civilne zaščite, najvišje priznanje, izročil Zvezdanu Božiču, poveljniku CZ za obalno regijo, ki se s področjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami aktivno ukvarja že skoraj četrt stoletja. Pomagal je pri vzpostavitvi konceptov odziva na nesreče, za katere so izdelani državni načrti zaščite in reševanja, in jih uspešno razdelal na ravni regije. Posebno pozornost je namenil skladišču naftnih derivatov na Serminu, Luki Koper in ob izgradnji predora Dekani in Markovec. Z Upravo za pomorstvo in Agencijo za okolje je sistematično vodil in usmerjal področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na morju in v obalnem pasu, aktivno je sodeloval v Operativni pomorski koordinaciji državnih organov ter v komisiji za nabavo ekološkega plovila Službe za varstvo obalnega morja. Skrbel je za razvoj Službe CZ za podporo in opravljanje posebnih nalog zaščite, reševanja in pomoči pri ekoloških in drugih nesrečah na morju, pri pripravi ocen tveganja za nesreče na morju in zmožnosti obvladovanja tveganja za nesrečo na morju, pri Pomorskem prostorskem načrtu Slovenije, Načrtu upravljanja z morskim okoljem in pri razvoju celostne pomorske politike. Kot regijski poveljnik CZ je uspešno vodil intervencije ter organiziral različne aktivnosti in vaje, hkrati pa je aktiven na mednarodnem področju, tako s Hrvaško in Italijo, kot regionalno in v institucijah Evropske unije. 

Plaketo Civilne zaščite se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Na današnji slovesnosti so plakete po abecedi prejeli vodja preventive in namestnik poveljnika poklicne gasilske enote Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana Boris Budal, poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi Bogdan Ladinek, poveljnik Podravske regije in član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije Janez Liponik, jamarski reševalec in vodja operative Jamarske reševalne službe dr. Maks Merela, dolgoletni gasilski poveljnik, danes še vedno dejaven v Prostovoljnem gasilskem društvu Postojna Darko Muhič, gorski reševalec in nekdanji predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Igor Potočnik in poveljnik CZ Občine Kungota Branimir Zadravec. Major Edward Kim iz Pisarne za obrambno sodelovanje Veleposlaništva ZDA v Republiki Sloveniji je dobitnik srebrnega priznanja.

Zlati znak Civilne zaščite se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju. Bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Seznam vseh prejemnikov priznanj je v prilogi.

Dan civilne zaščite praznujemo v Sloveniji od leta 1992, a tradicija Civilne zaščite pri nas je dolga. Njeni zametki sodijo v začetke prostovoljnega gasilstva ter različnih reševalnih služb, od gorske, jamarske, potapljaške, do spontanih začetkov civilno-družbene samoorganiziranosti, namenjene dejavnemu izkazovanju solidarnosti in pomoči soljudem v nesrečah. Vsi, ki delujete v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, poklicno ali nepoklicno, se odlikujete s predanostjo in požrtvovalnostjo, vselej pripravljeni, da se odzovete pomoči potrebnim.