Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela dopolnjeno Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, verzijo II. Zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja je strategija posodobljena. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje in nekatera nova cepilna mesta za izvajanje cepljenja. Prav tako je opredeljena možnost shranjevanja cepiv, ki ta trenutek še čakajo na zaključek postopka registracije s strani Evropske agencije za zdravila (EMA).

Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem ter omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi ter socialno življenje in ostale aktivnosti, ki so zaradi krize omejene. Zato je potrebno najprej cepiti skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi COVID-19 in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, vsaj 60% (1.200.000 prebivalcev).

Strategijo bo jutri podrobno predstavil minister za zdravje Janez Poklukar na novinarski konferenci. Po predstavitvi na novinarski konferenci bo strategija tudi javno objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Program spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti za obdobje 2021–2024

Vlada je sprejela Program spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti za obdobje 2021–2024 v predvideni višini 1,4 milijona evrov. V skladu s 14. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se finančne spodbude za ustvarjanje gospodarske osnove italijanske avtohtone narodne skupnosti (ANS) iz državnega proračuna dodelijo na podlagi programa spodbujanja gospodarske osnove ANS. Za programsko obdobje ga pripravi Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (OSSIN) v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo, Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejme pa ga  vlada.

Cilj programa je na območju, kjer živijo pripadniki italijanske avtohtone narodne skupnosti, dvigniti gospodarski potencial, kar vključuje spodbujanje razvoja že obstoječih, kot tudi novo nastalih podjetij ter povečanje gospodarske privlačnosti območja. To bo prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest in znižanju stopnje brezposelnosti. V okviru tega je cilj programa tudi doseganje ekonomske učinkovitosti na trgu z ustvarjanjem mreže proizvajalcev, gospodarstvenikov, društev, organizacij in ustanov italijanske narodne skupnosti, kot osnove gospodarskega razvoja za celotno skupnost.

Ob definiranih ciljih pa je namen izvajanja programa tudi širše narave, in sicer, spodbuditi in omogočiti podjetniški razvoj znotraj celotne mreže subjektov italijanske narodne skupnosti (društva, organizacije, ustanove in podjetja), z namenom, da na podlagi ukrepov programa ustvarijo širši ekonomski učinek, kot je prepoznavnost skupnosti na področju podjetništva, povečanje prihodkov in ustvarjanje delovnih mest, dolgoročno pa tudi ekonomsko korist.

Ukrepi programa zajemajo spodbujanje novih gospodarskih projektov ter turističnih in kulturnih dejavnosti oziroma produktov italijanske narodne skupnosti, sofinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ter promocijo regije in podporo pri izvajanju programa in projektov. 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo