Skoči do osrednje vsebine

Osrednja oblika nastopanja vladnih predstavnikov so novinarske konference

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali Bojana Beović, vodja svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje, Slavko Krištofelc, direktor inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu v inšpektoratu za delo, Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Včeraj je bilo opravljenih 4271 PCR-testov, potrjenih pa 872 novih pozitivnih primerov, to je 20,4-odstotni delež. Opravljenih je bilo tudi 24.005 hitrih antigenskih testov. Hospitaliziranih je bilo 619 bolnikov, 29 manj kot dan prej, od tega 116 na intenzivni negi, 10 manj kot v torek. Umrlo je 10 bolnikov, vsi v bolnišnicah, skupno število umrlih je preseglo 4000, natančen podatek je 4006. Med občinami glede na včeraj potrjene nove pozitivne primere izstopajo: Koper (49), Piran (17), Kranj (35), Škofja Loka (15), Nova Gorica (15), Ptuj (19), Ljubljana (116) in Maribor (36). Sedemdnevno povprečno število pozitivnih primerov po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 768, včeraj je sedemdnevno povprečje znašalo 838.

Bojana Beović ne bo več vodila svetovalne skupine

Glede komuniciranja je Beovićeva potrdila, da je treba nastopanje vladnih predstavnikov organizirati premišljeno in usmerjeno, saj bo s tem podajanje strokovnih vsebin bolj kakovostno in verodostojno. Glavna oblika komuniciranja so zato nastopi vladnih predstavnikov in odgovori novinarjem na novinarskih konferencah, zato nastopanje zvečer v informativnih oddajah ni potrebno.

Vodja strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje meni, da po današnjem nastopu vodenja Zdravniške zbornice Slovenije ne bo več primerno, da bi še naprej vodila svetovalno skupino. Ko bo imenovan novi minister za zdravje, se bo o tem pogovorila z njim, nato pa bosta sprejela ustrezne odločitve.

Hitri testi imajo velik epidemiološki pomen obvladovanja širjenja virusa. Kar najbolje bi bilo – a to ni stvarno – če bi jih posamezniki morali uporabljati na tri dni, da bi z njimi dosegli najvišje možno presejanje populacije. Širjenje tretjega vala virusa se lahko zgodi kot posledica zdajšnjega sproščanja ukrepov ali pa razširjanja novih sevov virusa. Načrt cepljenja za prebolevnike predvideva, da se bodo cepili po pretečenih šestih mesecih od dneva, ko je bilo uradno ugotovljeno, da so pozitivni glede na novi koronavirus. Takšna so priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). V Sloveniji je na osnovi uradno in neuradno potrjenih pozitivnih primerov covida dosežena približno 30-odstotna prekuženost prebivalstva, kar pomaga pri omejevanju širjenja virusa.

Splošno poročilo inšpektorata za delo

Leta 2020 so v okviru inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, ki jo vodi Krištofelc, opravili okoli 7000 nadzorov, kar je 2000 več kot leto prej. Izrekli so 3500 ukrepov in ugotovili več kot 8000 kršitev. Januarja letos pa so samo v povezavi s koronavirusom že opravili 4000 inšpekcijskih pregledov.

Inšpektorji so preverjali, kako so delodajalci uvajali in izvajali ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in kako so jih zaposleni spoštovali. Največja pozornost je bila namenjena zaščiti dihal, vzdrževanju medsebojne razdalje, izvajanju prezračevanja delovnih prostorov, malic ter prihajanja na delo in odhajanja z dela. 

V preteklem letu je kar nekaj sto tisoč delavcev delalo od doma, v decembru in januarju letošnjega leta pa je tako obliko izvajanja zaposlitve prijavilo več kot 1000 delodajalcev, pri čemer je na domu delalo okoli 40.000 zaposlenih.

Tedensko poročilo zdravstvenega inšpektorata

Potza je predstavila tedensko poročilo o izvedenih inšpekcijskih nadzorih v zvezi z obvladovanjem covida-19 za obdobje od 8. do vključno 14. februarja. Skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov, določenih za nadzor v sedmem protikorona paketu (PKP7), je bilo 3494. Izrečenih je bilo 15 prekrškovnih sankcij, 299 opozoril po Zakonu o prekrških in 117 upravnih ukrepov. Zdravstveni inšpektorat je opravil 989 nadzorov, izrekel pa dve prekrškovni sankciji, 91 opozoril in štiri upravne ukrepe.

V gostinstvu je bilo tokrat opravljenih 120 nadzorov in izrečenih 16 opozoril. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je bilo nadzorov 368, izrečenih pa skupno 38 opozoril. Število nadzorov na zunanjih javnih površinah je bilo 244, pri čemer je bilo izrečenih 40 opozoril, v večstanovanjskih stavbah pa pri 147 nadzorih ni bila ugotovljena nobena neskladnost.

V preteklem tednu je inšpektorat nadaljeval opravljanje nadzorov v osnovnih šolah in vrtcih, kjer so preverjali izvajanje hitrega testiranja za zaposlene. Prve nadzore so opravili skupaj z inšpektoratom za šolstvo in šport, v tem tednu jih inšpektorat opravlja samostojno. Prve ugotovitve kažejo, da so vsi zavodi zagotavljali testiranje zaposlenih, kar so izvajali pooblaščeni izvajalci. Tudi pri organiziranju testiranja in obveščanju zaposlenih o izvedbi testiranja ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti.

Zdravstveni inšpektorat je zaključil nadzore pri izvajalcih cepljenja proti covidu-19. Skupno je bilo opravljenih 112 nadzorov in izdanih 17 ureditvenih odločb zavezancem, s katerimi jim je bilo naloženo, naj cepljenje opravljajo v skladu z državno strategijo cepljenja proti covidu-19. Dva postopka sta še v teku.

Nadzori Zdravstvenega inšpektorata so ta čas usmerjeni v storitvene dejavnosti, ki jih je znova dovoljeno opravljati. Preverjali bodo spoštovanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter tudi testiranje zaposlenih v storitvenih dejavnostih. Glede na sprostitev trgovin je bilo v prejšnjem tednu največ kršitev v zvezi z nespoštovanjem ustrezne medsebojne razdalje. Marsikje zaradi kadrovskih težav trgovci ne morejo zagotavljati ustreznega nadzora. Zato Potza priporoča, naj se nakupi še vedno opravljajo prek spleta, osebno pa v trgovini le takrat, ko je res nujno – kupci pa naj se tam zadržijo čim manj časa.

Malica za zaposlene v gostinskih objektih je lahko izvedena, če gre za eno podjetje, delavci dveh podjetij hkrati ne morejo biti prisotni v lokalu. Malicanje v lokalih ni zbiranje na javnih mestih, zato to ni kršitev, saj na primer tudi opravljanja dela v podjetjih ni kršitev zbiranja oseb. Primera obiska ministra Počivalška v Taverni še niso zaključili, saj taki primeri, ki so prijavljeni, zahtevajo daljši postopek.

Poročilo policije o aktivnostih za preprečevanje širjenja epidemije covid-19

Poročilo obsega obdobje od četrtka, 11. februarja, do vključno srede, 17. februarja. V zadnjih sedmih dneh so policisti ob opravljanju rednih nalog iz svoje pristojnosti opravili še nadzore na 14.957 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Nekatere nadzore so opravili na podlagi 50 sprejetih prijav o domnevnih kršitvah odlokov, ki naj bi jih storili občani.

Pri tem so izrekli skupaj 1012 oziroma za 37,1 odstotka manj ukrepov kot teden dni poprej, kar je povezano s ponedeljkovo ukinitvijo omejitve gibanja na občine oziroma statistične regije. Od tega so policisti izrekli 655 opozoril in izdali 342 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. V 12 primerih so izvedli prekrškovni postopek zaradi neupoštevanja zakonitega ukrepanja policista. O treh kršitvah so obvestili Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. V večini primerov je šlo za kršitve odloka o pogojih prehajanja meje ali odloka o omejitvi gibanja (omejitve združevanja, gibanje v nočnem času, prehajanje meja občin oziroma statističnih regij, nošenje mask).

Policija je na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah osebam izdala skupaj 5927 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Od tega so preklicali 19 potrdil. Potrdila o napotitvi v karanteno na domu so tako policisti v zadnjih sedmih dneh vročili 5908 osebam, od tega 5289 za polnoletne in 619 za mladoletne osebe.

Največ napotitev karanten na domu so policisti izdali na meji z Republiko Hrvaško (5725), Avstrijo (125), Madžarsko (8) in Italijo (12). Še 38 napotitev v karanteno na domu pa je bilo izdanih potnikom, ki so prispeli na letališče Jože Pučnik.

Največ napotitev v karanteno na domu je bilo vročenih osebam, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (3991), Kosova (650), Hrvaške (439), Srbije (361), Severne Makedonije (245) in Nemčije (94). Skupaj pa so bile v karanteno na domu napotene osebe, ki so pripotovale v Slovenijo iz 32 različnih držav.

Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je bilo zavrnjenih 62 oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop v ali tranzit prek Slovenije, kar je bistveno manj kot teden dni poprej.