Skoči do osrednje vsebine

174. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti 3. in 16. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter prvega odstavka 3. člena in prve alineje 22. člena Družinskega zakonika in mnenje o pobudi Zagovornika načela enakosti za oceno ustavnosti, 3. in 4. člena, prve alineje 22. člena, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika ter Zakona o partnerski zvezi.

Odgovor na zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti

Vlada Republike Slovenije (RS) je sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti 3. in 16. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter prvega odstavka 3. člena in prve alineje 22. člena Družinskega zakonika. Po veljavni ureditvi je zakonska zaveza življenjska skupnost moža in žene, za obstoj zakonske zveze je potrebno, da sta osebi, ki sklepata zakonsko zvezo, različnega spola.

Pridržanje instituta zakonske zveze za zvezo moškega in ženske po mnenju Vlade RS ne pomeni kršitve človekovih pravic istospolno usmerjenih oseb in tudi ne njihove diskriminacije na podlagi njihove osebne okoliščine.

Vlada zato predlaga, da Ustavno sodišče RS ugotovi, da so izpodbijane določbe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in Družinskega zakonika v skladu z Ustavo RS.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada sprejela mnenje o pobudi Zagovornika načela enakosti za oceno ustavnosti

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o pobudi Zagovornika načela enakosti za oceno ustavnosti, 3. in 4. člena, prve alineje 22. člena, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika ter Zakona o partnerski zvezi zaradi domnevne kršitve prepovedi diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, ker omenjena zakona ne omogočata sklenitve zakonske zveze istospolnim partnerjem in istospolnim partnerjem in ker obstoječa ureditev, tako v sklenjeni kot nesklenjeni partnerski zvezi, izrecno onemogoča skupno posvojitev otroka.

Pridržanje instituta zakonske zveze za zvezo moškega in ženske po mnenju vlade  ne pomeni kršitve človekovih pravic istospolno usmerjenih oseb in tudi ne njihove diskriminacije na podlagi njihove osebne okoliščine.

Z institutom posvojitve kot posebne oblike varstva otrok se uresničuje ustavno zagotovljeno posebno varstvo in skrb otrok iz 56. člena Ustave RS, s katerim se zasleduje izključno zaščita koristi otroka. Glede na pravno ureditev posebnega varstva otrok v okviru instituta posvojitve, ni mogoče zatrjevati, da je posvojitev pravica posameznika, ki želi posvojiti otroka, temveč je izključno pravica otroka, ki potrebuje tovrstno obliko posebnega varstva.

Vlada tako ugotavlja, da obstoječa ureditev kot jo določata Družinski zakonik in Zakon o partnerski zvezi ni v nasprotju z Ustavo RS in predlaga, da Ustavno sodišče RS vloženo zahtevo za oceno ustavnosti zavrne.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti