Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 174. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog mnenja o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 4. člena, prve alineje 22. člena, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika ter Zakona o partnerski zvezi, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2. Predlog mnenja o začetku postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in 16. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in prvega odstavka 3. člena in prve alineje 22. člena Družinskega zakonika, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3. Predlog sklepa o določitvi uradne osebe Vlade Republike Slovenije, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja, Predlagatelj: predsednik

4. Predlog pooblastila za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, Predlagatelj: predsednik