Skoči do osrednje vsebine

112: enotna telefonska številka za klic v sili v EU

Številka 112 je za nas pomembna, da si jo dobro vtisnemo v spomin, saj je to številka za klic v sili, na katero lahko pokličete, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo.

Kako številka 112 deluje?

Na številko 112 lahko kadarkoli (24 ur dnevno, vse dni v letu) brezplačno pokličete v katerikoli državi Evropske unije. Nanjo lahko pokličete s stacionarnega ali z mobilnega telefona, pošljete kratko sporočilo (SMS) ali posredujete besedilni klic preko sistema WAP 112. Posredovanje kratkega sporočila (SMS) in besedilnega klica preko sistema WAP 112 sta namenjena tudi gluhim in naglušnim osebam. Omogočen je tudi klic v sili na območju s slabim signalom.

V letu 2020 smo prejeli 514.653 klicev na številko 112

Operativno-komunikacijske naloge opazovanja, obveščanje in alarmiranja opravljajo 24 ur na dan, neprekinjeno 365 dni v letu Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS) in 13 Regijskih centrov za obveščanje (ReCO), ki se odzivajo na klic v sili 112. Z delovanjem ReCO so vsem državljanom zagotovljeni dostopnost nujne medicinske pomoči, hitro aktiviranje reševalcev, predvsem gasilcev, ter ustrezno odzivanje različnih reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

V 13 ReCO smo leta 2020 po zadnjih nerevidiranih podatkih prejeli 514.653 telefonskih klicev na pomoč (klicev na številko 112), kar je povprečno preko 1410 klicev na dan.

Podrobnejše informacije o statistiki klicev na številko 112 v letu 2020.

V letošnjem letu načrtujemo tri večje projekte s področja številke za klic v sili 112

Predvidena je postopna prenova opreme za sprejem klicev na številko 112 v regijskih centrih za obveščanje. Prehajamo na novo tehnologijo, ki temelji na SIP protokolu in omogoča hiter in učinkovit sprejem in prenos podatkov o klicih na številko 112 do reševalnih enot. Gre za enotno tehnologijo, ki jo bodo postopno uvedle vse države v EU in bo omogočala tudi izmenjavo podatkov med državami, kar bo še zlasti pomembno v primerih, ko bodo v nesrečah udeleženi tujci. 

V postopku javnega naročila je sistem alarmiranja in obveščanja ljudi prek različnih komunikacijskih kanalov, mobilnih telefonov, kebeljske televizije, informativnih tabel, družabnih omrežij in drugega. Naročili bomo tudi aplikacijo za mobilne telefone, ki bo omogočila obveščanje in alarmiranje ljudi, tudi gluhih in naglušnih. Evropska zakonodaja nas obvezuje da ta sistem uveljavimo do začetka leta 2022. 

V lanskem letu smo izpolnili vse pogoje in opravili vse teste za uvedbo naslednje generacije klicev v sili, prek aplikacij, v omrežju PEMEA. Smo v postopku pogajanj s potencialnimi ponudniki za sklenitev naročniškega razmerja vključitve v omrežje PEMEA.

Širimo vedenje in znanje o pomenu mednarodne številke za klic v sili 112

Pomembno je, da številko 112 poznamo vsi. Na Upravi za zaščito in reševanje izvajamo različne aktivnosti ozaveščanja in informiranja prebivalcev o mednarodni številki za klic v sili 112. Zaradi nastalih razmer in ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 letos ne moremo izvajati načrtovanih aktivnosti, ob evropskem dnevu številke 112, v živo. V ta namen smo pripravili različna gradiva o številki 112 za različne ciljne skupine (zgibanke, plakate, oglas za oglaševanje na televiziji in avtobusih, didaktične igrice, lutkovno predstavo, aplikacijo za telefone 112-napotki, prispevke v tisku in drugo). Preko gradiv želimo vedenje in znanje o pomenu mednarodne številke za klic v sili 112 in s tem tudi področja zaščite in reševanja približati splošni javnosti. 

Poseben poudarek glede številke za klic v sili 112 namenjamo tudi komuniciranju z ranljivimi skupinami (informacija o številki 112 je natisnjena v brajici, zgibanka Številka za klic v sili 112 je natisnjena z večjimi črkami, TV spot Klic na številko 112 je opremljen s slovenskim znakovnim jezikom).