Skoči do osrednje vsebine

Žohar Čretnik: Testi za množično testiranje so kakovostni

Na današnji novinarski konferenci o stanju glede epidemije COVID-19 so sodelovali državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne, Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), pediater Tadej Avčin s Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in Mojca Juriševič z Oddelka za temeljni pedagoški študij Pedagoške fakultete v Ljubljani.

Na praznični ponedeljek je bilo opravljenih samo 1493 PCR-testov, pozitivni so bili 204 testi, kar je 13,7 odstotka. Med 9760 hitrimi testi je bilo pozitivnih 153 primerov, kar je 1,6 odstotka.

Število aktivno pozitivnih oseb s koronavirusom se znižuje in jih je trenutno 14.437. Tudi 14-dnevna incidenca na ravni države se že nekaj časa niža in je 682 primerov.

V bolnišnicah se zdravi 945 bolnikov, 162 jih potrebuje intenzivno nego. V ponedeljek je umrlo 19 bolnikov, 18 v bolnišnicah in eden v domu starejših občanov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je s podatki za včerajšnji dan znižalo na 842 primerov in je tako kot število bolnikov v bolnišnicah pod 1000, kar po načrtu sproščanja ukrepov pomeni prehod v oranžno fazo.

Samodejno potrjevanje ugotovljenih pozitivnih hitrih testov s PCR-metodo se bo začelo izvajati tudi v Sloveniji, takoj ko se bo epidemiološka slika še dodatno izboljšala, je zatrdila Magajne. V trenutni fazi epidemije je zato odločitev o potrjevanju pozitivnih hitrih testov s PCR-metodo odločitev predvsem epidemiologa in osebnega zdravnika obravnavane osebe. V primeru pozitivnih hitrih testov v gručah se večinoma odločita za ponovitev s PCR-testiranjem, pri posameznih pozitivnih primerih pa epidemiolog izvede epidemiološko poizvedovanje, zdravnik pa prepozna simptome, ki so za covid značilni. Na tej podlagi se odločita, ali bosta pozitivni hitri test potrdila.

Na Ministrstvu za zdravje pričakujejo v tem tednu dobavo hitrih testov iz skupnega naročila Evropske unije. Pet odstotkov vseh dobavljenih testov bo brezplačnih, preostali del bo Slovenija plačala, a cena še ni javna. Hitre teste pa v uporabo uvajajo tudi nekateri izvajalci testiranja, saj teste kupujejo sami. O novem nacionalnem razpisu se na ministrstvu še odločajo.

Rezultati potrjevanja angleškega seva z metodo sekvenciranja v 16 vzorcih koronavirusa, ki so bili ugotovljeni s PCR-testiranjem, so pokazali, da angleški sev virusa v teh vzorcih ni bil prisoten. Tako so v Sloveniji na podlagi drugih testiranj še vedno potrjeni le štirje primeri angleškega seva virusa.

Testiranja s slovaškim testom v nacionalnem laboratoriju se nadaljujejo. S PCR-testiranjem in metodo sekvenciranja bodo analizirali vsak deseti pozitivni vzorec PCR-testa. Sekvenciranje bodo za vzorce, analizirane v laboratorijih NLZOH, izvajali v sodelovanju z UKC Ljubljana. V petek so jim poslali prvih 600 vzorcev, ki so bili pri njih pozitivni s klasičnim PCR-testiranjem.

Hitri testi dobavitelja podjetja Majbert Pharm so se v analizi NLZOH v vseh treh skupinah (simptomatski, brezsimptomatski in celotni skupini preiskovancev) izkazali za dovolj specifične, upoštevaje nacionalne smernice in smernice Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).

Zahteve Svetovne zdravstvene organizacije glede občutljivosti test izpolnjuje v celotni skupini preiskovancev, nacionalna priporočila pa v skupini tako simptomatskih kot brezsimptomatskih preiskovancev, pri katerih je prisotnega veliko virusa.

Smernice Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (angleško ECDC), s tem pa tudi nacionalne smernice so povzete po smernicah SZO. Dodaten poudarek je dan ravni občutljivosti, za katero ECDC predlaga, da se čim bolj približa 90 odstotkom.

Po mnenju Žohar Čretnik nakup testa dobavitelja Majbert Pharm ni bil slaba odločitev, zato je tudi novi razpis lahko pripravljen s podobnimi zahtevami.

Dve najpogostejši stanji, ki ju po besedah Avčina na Pediatrični kliniki diagnosticirajo pri otrocih, sta večorganski vnetni sindrom in vnetje drobnih žil. SARS-CoV-2 lahko na več načinov aktivira imunski sistem. Prvi je nagla, izjemno huda aktivacija velikega deleža imunskih celic. Drugi mehanizem je, da sam virus okvari določene dele celic tkiv in zaradi okvare nastane odmrtje, kar sproži vnetje. Tretji mehanizem je, da se pri prepisovanju genskega materiala virusa tvorijo proteini, ki so v nasprotju z našimi, zato nastajajo avtoprotitelesa.

Po uvedbi terapije se kazalci vnetja običajno po od sedmih do desetih dneh umirijo, v povprečju pa otroci po 14 dneh lahko gredo domov. Pomemben je tudi vpliv na srce, pomembna so zdravila, ki ga razbremenijo. Pri vseh obravnavanih otrocih so z zdravljenjem uspeli umiriti vnetje. Končna slika bo znana po šestih mesecih, ko bosta opravljeni magnetna resonanca in ocena kognitivnih funkcij, kot so spomin, motnje koncentracije.

Otroke in mladostnike najbolj demotivira pomanjkanje medsebojnih odnosov, ki jih šola ponuja na vsakem koraku, meni Juriševič. Odnosi so še posebno v otroškem in mladostniškem obdobju ključni za zdrav osebnostni in učni razvoj. Imajo kratkoročne in dolgoročne učinke. Pomemben demotivacijski dejavnik je tudi ozračje negotovosti, spremenjene rutine, počutja in skrbi, povezanih z epidemijo. Vse to iz različnih razlogov, na primer zaradi izgube, najsi bo ljubljene osebe, stresa staršev, prihajajoče mature in drugih enako izjemnih dogodkov, preusmerja pozornost od učenja.

Epidemija in z njo povezani ukrepi niso kratkotrajno stanje, kot je bilo pričakovati v prvem valu. Postajajo del sedanjika, zato niso več tako zanimivi kot na začetku, ko je zaprta šola pomenila izziv. Pri tako dolgotrajnem šolanju od doma otroci in mladostniki ne zmorejo več dobro zadovoljevati svojih telesnih in psihičnih razvojnih potreb. Domneva se tudi, da se razlike med njimi zaradi različnih razmer za domače učenje s časom pomembno povečujejo, kar bo treba po vrnitvi v šole ugotoviti in ustrezno obvladovati.

 

Tjaša Žohar Čretnik

Tjaša Žohar Čretnik | Avtor Danijel Novakovič/STA

1 / 3