Skoči do osrednje vsebine

Zdravstvena in šolska stroka izvajata vse potrebno za ponoven začetek pouka v šolah

Na današnji novinarski konferenci o stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte, direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj, klinična psihologinja Mateja Hudoklin, direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ter Maja Drobnič Radobuljac, vodja enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.
Uradna govorka Maja Bratuša

Uradna govorka Maja Bratuša | Avtor: Bor Slana, STA

1 / 3

Med 1293 PCR-testi je bilo včeraj potrjenih 264 pozitivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, med 1441 hitrimi antigenskimi testi pa 29 primerov. Delež prvih je bil 20,4, delež drugih pa 2 odstotka. Skupaj je bilo testiranj 2734, od tega je bilo 293 pozitivnih primerov, kar je 10,7 odstotka. V bolnišnici se zaradi nove koronavirusne bolezni zdravi 1173 bolnikov, 192 jih potrebuje intenzivno nego. V nedeljo je umrlo 19 bolnikov, 16 v bolnišnicah in trije v domovih.

Množično testiranje in številni preventivni ukrepi v šolah

Danes poteka hitro antigensko testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v vseh epidemiološko ustreznih regijah, kar je velik organizacijski in logistični zalogaj. Državna sekretarka Forte se je zahvalila vsem učiteljem, vzgojiteljem, drugim pedagoškim delavcem in zaposlenim na šolah, ki so se odgovorno pridružili prizadevanjem za varen potek pouka v šolah.

Hitro testiranje je namreč eden ključnih ukrepov, ki ga za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom priporočajo tako v Svetovni zdravstveni organizaciji, Evropskem centru za nalezljive bolezni kot tudi slovenske strokovne institucije. Vrednost hitrega testa je v tem, da hitro poiščemo osebe, pri katerih je prisoten virus, ki sicer ne kažejo nobenih znakov okužb, zato je pomembno, da se izolirajo, da ne prenesejo virusa še na druge.

Ob hitrem testiranju je izjemnega pomena, da spoštujemo vse ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa:

‒ redno umivanje oziroma razkuževanje rok,

‒ ohranjanje medsebojne razdalje vsaj od 1,5 do 2 metra,

‒ pravilna higiena kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si usta in nos pokrijemo s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato roke umijemo z milom in vodo,

‒ ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami,

‒- če zbolimo z znaki bolezni dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …), ostanemo doma in omejimo stike z drugimi ljudmi,

‒ nošenje mask, priporočene so trislojne kirurške maske, pri tistih z več stikov pa FFTP-maske,

‒ prezračevanje prostorov,

‒ redno in temeljito čiščenje prostorov in površin,

‒ uporaba aplikacije #OstaniZdrav.

Forte je še posebej prosila tiste družine, kjer bodo otroci odšli v vrtec in šolo, da v skupnosti dosledno upoštevajo vse preventivne ukrepe tudi v domačem okolju, še posebno v gospodinjstvih, kjer skupaj živi več generacij. Možnost širjenje morebitnih okužb je v hišah, v gospodinjstvih, kjer živi več ljudi različnih generacij, večji dejavnik tveganja, še posebno če v skupnem gospodinjstvu bivajo starejši, ki spadajo v najbolj rizično starostno skupino.

Šest pomembnih poudarkov okrožnice šolam

Logaj je predstavil nekatere ključne dejavnosti, ki so pomembne pri čim bolj uspešnem začetku pouka v šoli, predvsem s preprečitvijo preobremenjenosti učencev, uspešnim končanjem šolskega leta in namenjanjem pozornosti različnim psihosocialnim dejavnikom. Bolj podrobno pa je opozoril na šest ključnih področij.

  1.  Posvečanje posebne pozornosti učencem, ki v času pouka na daljavo na primer niso imeli dostopa do interneta, učencem iz ranljivih skupin in tistim, za katere ocenjujejo, da so bili pri delu na daljavo manj uspešni. Za te učence naj prednostno pripravijo individualne načrte izobraževanja oziroma prilagodijo obstoječe individualne načrte.
  2. Zagotovitev uvajalnega časa za prilagoditev učencev na šolski ritem, kar je še posebno pomembno za učence prvega VIO. Lahko namreč pričakujemo začetne težave zaradi spremenjenega bioritma v času pouka na daljavo. Učitelji bodo posebno pozorni na morebitne stiske, strahove ali druge čustvene ovire učencev. Priporočamo, da si vzamejo čas, da se z učenci pogovorijo o doživljanju pouka na daljavo in počutju ob vrnitvi v šolo.
  3. Dodatno utrjevanje obravnavanih vsebin in veščin iz dela v času pouka na daljavo. Načrtovanje dejavnosti, namenjene utrjevanju znanja, naj učitelji ustrezno prilagodijo glede na zaznane razlike pri učencih. Povratna informacijo o znanju učencev je pogoj za začetek ocenjevanja znanja. S tem želimo preprečiti, da bi prišlo do prevelikega pritiska na ocenjevanje.
  4. Prilagajanje letne priprave in v okviru nje tudi načrta ocenjevanja. Učitelji naj se odločijo, ali in koliko je treba spremeniti oziroma prilagoditi letno pripravo, da bodo učenci do konca šolskega leta pridobili ključna znanja, ki so pogoj za uspešno nadaljevanje šolanja. V digitalnih UN, ki so učiteljem na voljo, pa so svetovalci Zavoda RS za šolstvo že označili prednostne cilje oziroma vsebine.
  5. Sprotno beleženje ciljev, ki bodo v tem šolskem letu obravnavani manj poglobljeno ali bodo ostali neuresničeni. Ob koncu šolskega leta bo treba v strokovnih aktivih in na zaključnih pedagoških konferencah izdelati načrt, katere cilje, kako in kdaj bodo učenci v prihodnjih letih šolanja lahko nadomestili ali nadgradili.
  6. Eno ocenjevalno obdobje v tem šolskem letu omogoča učiteljem tehten razmislek o različnih možnostih, kako pri preverjanju in ocenjevanju znanja pridobiti čim bolj celostno informacijo o doseganju vsebinskih in procesnih standardov znanja, ki so ključnega pomena za določeni predmet. Zato je pomembno, da v načrt ocenjevanja (vključuje tudi pogostost in načine ocenjevanja) bolj vključijo raznovrstne načine ocenjevanja znanja, s katerimi lahko ocenimo doseganje predvsem tistih standardov znanj, ki so ključnega pomena pri določenem predmetu.

Vračanje v šole in vrtce pomembno za prepoznavanje stisk pri otrocih in mladostnikih

Drobnič Radobuljac je opozorila, da trenutni podatki glavnih treh hospitalnih in urgentnih psihiatričnih služb za otroke in mladostnike v Sloveniji kažejo na povprečen upad ali nespremenjeno število otrok in mladostnikov, ki iščejo pomoč. Uradni statistični podatki še niso zbrani. Tudi podatek o 30-odstotnem povečanju poskusov samomora je ugotovljen le v eni pediatrični bolnišnici, zato to ni podatek na nacionalni ravni.

Med epidemijo otroci in mladostniki iščejo manj pomoči, zato bodo učitelji ob vračanju otrok v šole prvi, ki bodo prepoznali njihove različne stiske. Ko bodo težave presegale njihovo znanje in znanje šolskih služb, naj se obrnejo tudi na druge službe: centre za socialno delo, svetovalne centre, zdravstvene domove, centre za duševno zdravje otrok. Samo manjšina otrok bo res potrebovala psihiatrično pomoč.

V svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše po besedah Mateje Hudoklin letno v povprečju zadnjih let pomagajo 2400 otrokom in mladostnikom. V letu 2020 je bilo teh primerov manj. Čakalna vrsta na obravnavo v njihovem centru se je leta 2020 znižala s 420 čakajočih v januarju 2020 na 101 čakajočega v januarju 2021. Epidemija je tudi prinesla pomembno ugotovitev, da ima šola pomembno varovalno vlogo pri skrbi za duševno zdravje otrok in mladine, saj šole veliko takih primerov rešujejo same. Druga ugotovitev strokovnjakov v centru je, da se pri otrocih, ki so imeli težave že pred epidemijo, te zdaj še izraziteje pojavljajo. Zato bo čas vračanja v vrtce in šole pomemben za prepoznavanje stisk, ki se bodo pri otrocih pokazale ob začetku pouka v šolah.

Posnetek dnevne vladne novinarske konference