Skoči do osrednje vsebine

Nova izdaja praktične smernice o vsebini in obsegu občasnega varnostnega pregleda sevalnega ali jedrskega objekta

Uprava za jedrsko varnost je izdala spremenjeno Praktično smernico PS 1.01 »Vsebina in obseg občasnega varnostnega pregleda sevalnega ali jedrskega objekta«.

Nova izdaja praktične smernice sledi spremembam Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov in temelji na varnostni smernici Mednarodne agencije za atomsko energijo, IAEA SSG-25 »Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants«, 2013.

Nova izdaja praktične smernice vsebuje tri nove varnostne vsebine: Radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo, Fizično varovanje in Varstvo pred sevanji. Obseg praktične smernice je večji tudi zaradi vključitve opisa metodologije pregleda varnostnih vsebin v okviru občasnega varnostnega pregleda.

Osnutek nove izdaje praktične smernice je Uprava za jedrsko varnost posredovala v javno razpravo in na osnovi prejetih pripomb še izboljšala določbe smernice ter dodal pojasnila nekaterih določb, kjer so bila ta potrebna. Uprava za jedrsko varnost je pripravila pregled upoštevanja prejetih pripomb z ustreznimi pojasnili.

Praktična smernica je v pomoč upravljavcem sevalnih ali jedrskih objektov, ki morajo v skladu z zakonskimi obvezami izvajati občasne varnostne preglede objektov ter s tem izpolniti pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja. Občasni varnostni pregledi se izvajajo v vseh jedrskih objektih. Tako se je v letošnjem letu začel tretji občasni varnostni pregled Nuklearne elektrarne Krško, v prihodnjem letu pa bo s postopkom drugega občasnega varnostnega pregleda za raziskovalni reaktor Triga Mark II pričel Institut »Jožef Stefan«.