Skoči do osrednje vsebine

45. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.im. #PKP7 ter načrt ukrepov v času božično-novoletnih praznikov.

Vlada je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.im. PKP7.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

S predlaganimi zakonskimi ukrepi se bo med drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem.

Sedmi protikorona paket med drugim prinaša:

  • solidarnostni dodatek za upokojence (za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 EUR, bo dodatek znašal 300 EUR, za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 EUR, bo dodatek znašal 230 EUR, ter za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 EUR, bo dodatek znašal 130 EUR),
  • enkratni solidarnostni dodatek za otroke (za 1. do 5. dohodninski razred bo dodatek znašal 50 EUR na otroka),
  • enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 150 EUR,
  • izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 EUR,
  • dodatek za velike družine s tremi otroki 100 EUR, za družine s štirimi ali več otroki pa bo dodatek znašal 200 EUR,
  • zaposleni, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih plač, dobijo 200 EUR dodatka,
  • pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2,
  • sredstva za garancije za bančne kredite,
  • nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi itd.), itd.

Predlog zakona uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve za čas trajanja razglašene epidemije za osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas.

S predlogom zakona se izboljšuje položaj širšega kroga upravičencev. Poleg solidarnostnega dodatka za upokojence, predlog zakona predvideva tudi enkratni solidarnostni dodatek za ranljive skupine oseb na podeželju.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka bodo upravičeni tudi študentje in otroci. Predlog zakona uvaja izredno pomoč ob rojstvu otroka.

Sredstva za izvedbo množičnega testiranja na prisotnost Covid-19 se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije. Medicinski pripomočki potrebni v boju proti Covid-19 bodo oproščeni plačila DDV najdalj do 31. decembra 2022.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada je na današnji seji sprejela načrt ukrepov v času božično-novoletnih praznikov (v prilogi).

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 21. decembra 2020.

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je 16. novembra 2020 začel veljati nov Odlok, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Prav tako določa dodatne izjeme za statistične regije z boljšo epidemiološko sliko. S predlaganim odlokom se med statistične regije z boljšo epidemiološko sliko dodaja tudi Primorsko-notranjsko statistično regijo.

Prav tako se s predlaganim odlokom prepoveduje prodaja pirotehničnih izdelkov, z namenom razbremenitve bolnišnic zaradi morebitnih poškodb, povezanih z njihovo uporabo.

Ta odlok velja do vključno 23. decembra 2020.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada je na današnji redni seji izdala več odločb, s katerimi je podaljšala več koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo.

Vlada je gospodarski družbi Kongo Hotel & Casino podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Admiral, Kongo Grosuplje – igralni salon. Koncesija je bila družbi prvič dodeljena leta 2002 in nato večkrat podaljšana. Tokratno podaljšanje velja do 20. decembra 2025.

Z odločbo je vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo tudi gospodarski družbi Best Gold Bet za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Gold Club Casino. Koncesija je bila gospodarski družbi prvič dodeljena leta 2002 in nato večkrat podaljšana. Tokratno podaljšanje velja do 20. decembra 2025.

O podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo je vlada odločila tudi v primeru gospodarske družbe Memoria družba za gostinstvo in turizem, in sicer za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Admiral, Poetovio Ptuj - igralni salon. Koncesija je bila družbi prvič dodeljena leta 2002 in nato večkrat podaljšana. Tokratno podaljšanje velja do 20. decembra 2025.

Vlada je gospodarski družbi Igralni salon Karneval, igralništvo, turizem in storitve podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Karneval. Koncesija je bila družbi dodeljena leta 2002 in nato večkrat podaljšana. Tokratno podaljšanje velja do 20. decembra 2025. 

Z odločbo je vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo tudi gospodarski družbi Stava, družba za turizem, gostinstvo in proizvodnjo, in sicer za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Admiral Maribor – igralni salon. Koncesija je bila družbi prvič dodeljena leta 2003 in nato večkrat podaljšana. Tokratno podaljšanje velja do 20. januarja 2026.

Vlada je danes izdala odločbo, s katero se družbi OXALIS dodeli koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Kozini, in sicer do 1. 11. 2023.

Vlada je danes izdala tudi odločbo, s katero se družbi Hotel Žalec zavrne zahteva za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Salon igralnih avtomatov & zabavišče, Casino Rubin Žalec v Žalcu.

Vir: Ministrstvo za finance