Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za pridobitev izjemne začasne podpore kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem

Kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela, je odobrenih 1,6 milijona evrov podpore.

6. 11. 2020 je bil objavljen javni razpis Programa razvoja podeželja 2014–2020 za ukrep 21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela. Razpisanih je bilo 3,5 milijona evrov za podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem zaradi izpada prihodka, ki je nastal zaradi zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom. Vlagatelji so lahko vloge oddali do 24. 11. 2020.

Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo oddanih 147 vlog. Agencija je odobrila 97 vlog v skupni vrednosti 1,6 milijona evrov. Odobrena sredstva bodo upravičencem izplačana v prvi polovici januarja 2021.