Skoči do osrednje vsebine

24. 11. 2020 se izteče rok za oddajo vlog za uveljavljanje izjemne začasne podpore kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem

6. 11. 2020 je bil objavljen javni razpis za ukrep 21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela. Vlagatelji lahko vloge oddajo do 24. 11. 2020.

Razpisanih je 3,5 milijona evrov za podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem zaradi izpada prihodka, ki je nastal zaradi zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom.

Podpora se dodeljuje v skladu z Odlokom o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela, iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • ločeno za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije (sklop A),
  • ločeno za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B).

Upravičence, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, pozivamo, da čim prej oddajo vloge, najkasneje pa do 24. 11. 2020 (do 23.59).