Skoči do osrednje vsebine

44. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji med drugim sprejela več aktov v povezavi z epidemijo COVID-19.

Vlada podaljšala epidemijo za mesec dni

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem odlokom se na območju Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Odlok začne veljati 18. decembra 2020 in velja 30 dni.

V Republiki Sloveniji, se glede na uradne podatke o številu okuženih, soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene, se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih.

Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list, številka 182/20) in Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list, številka 183/20) se podaljša veljavnost do 25. decembra 2020.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list, številka 181/20) se podaljša do 3. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021

Zaradi slabih epidemioloških razmer so tudi v prihodnjih mesecih zelo verjetna nadaljnja nihanja gospodarske aktivnosti, ki vplivajo tudi na razmere na trgu dela. Z namenom, da se ohrani delovna mesta in prepreči odpuščanja delavcev iz poslovnih razlogov je, ministrstvo, pristojno za delo, predlagalo vladi, da sprejme sklep o podaljšanju ukrepa subvencioniranja polnega skrajšanega delovnega časa do konca junija 2021.

Ocenjuje se, da bo ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi krize COVID-19 soočajo z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev. Brez sprejetih ukrepov, kamor spada tudi omenjeni ukrep in ga delodajalci prepoznavajo kot koristnega, bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih oseb.

Do vključno 27. novembra 2020 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za ukrep subvencioniranje krajšega delovnega časa prejel 13.894 vlog delodajalcev za 63.364 zaposlenih (en delodajalec je lahko oddal več vlog, tudi večkrat za istega zaposlenega). Podatki zavoda kažejo, da je do zdaj v ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa vključenih 4469 delodajalcev za skupno 22.531 zaposlenih oseb pri teh delodajalcih. Do 30. novembra 2020 bo v okviru ukrepa delodajalcem izplačanih 17.265.138,82 evra.

Stanje na trgu dela in izkazan vedno večji interes delodajalcev kažeta, da je ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa še vedno potreben, zato ga je vlada podaljšala do 30. junija 2021.

Predvidene finančne posledice podaljšanja ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa, za obdobje od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021, so ocenjene v višini 69 milijonov evrov, ob predpostavki, da bo v tem obdobju v ukrep povprečno mesečno vključenih 38.300 delavcev in da povprečni strošek znaša 300 evrov na delavca.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi določenimi izjemami.

Vlada preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Prav tako se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do 25. decembra 2020, podaljša do 28. februarja 2021.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list, številka 182/20 in 186/20).

Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem dni.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Ukrepi na mejah ostajajo, v soboto nekaj sprememb na zelenem in rdečem seznamu držav

Vlada je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na zeleni seznam držav članic EU oziroma schengenskega območja so dodane administrativne enote Norveške, umika pa se danska pokrajina Ferski otoki (velja od 19. decembra 2020).

Pri tretjih državah ni sprememb na zelenem seznamu.

Na rdečem seznamu je nekaj sprememb pri administrativnih enotah Francije in Grčije, na rdečem seznamu tretjih držav pa ni sprememb.

Odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem dni.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada potrdila predlog sklepa o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S predlaganim sklepom se od 20. 12. 2020 do 10. 1. 2021 določa prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, ki so določeni z zakonom. Predlog je v skladu s šestim odstavkom 83.a člena Zakona o sodiščih dne 16. 12. 2020 podal predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Vlada izdala Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

Vlada je na današnji seji izdala tudi Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se ureja začasna omejitev kolektivnega uresničevanja verske svobode na primerljiv način, kot so začasno omejene dejavnosti trgovin oziroma knjižnic, tj. ob upoštevanju zdravstvenih oz. varnostnih omejitev.

Z Odlokom se kolektivno uresničevanje verske svobode omejuje tako, da morajo verske skupnosti zagotoviti:
– minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
– obvezno nošenje zaščitnih mask,
– razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode se smiselno upoštevajo vsa splošno veljavna higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Število oseb v zaprtih prostorih, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj. Osebe morajo ohranjati razdaljo 1.5 metra, razen če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Cerkev oziroma druga verska skupnost zagotovi spoštovanje pogojev in omejitev iz odloka.

Odlok začne veljati 19. decembra 2020.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je bil sprejet Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji s katerim se začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom na območju Republike Slovenije. Knjižnice in storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino so bile določene kot izjema od prepovedi. Odlok je začel veljati 12. decembra 2020 in velja sedem dni.

Glede na strokovna mnenja Vlada s tem odlokom (od 19. decembra) podaljšuje veljavnost ukrepov iz sedaj veljavnega odloka, in dodaja kot izjemo od prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom še muzeje in galerije v oranžnih statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska. Za muzeje in galerije, ki bodo lahko ponujali svoje storitve neposredno končnim uporabnikom veljajo enaki pogoji in omejitve kot za knjižnice.

Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid kulturne dediščine, s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer upoštevajo še druge okoliščine glede odpiranja.

Vir: Ministrstvo za kulturo