Skoči do osrednje vsebine

Po novem do podatkov iz kazenskopravnih evidenc tudi brez digitalnega podpisa

Podatke iz kazenskopravnih evidenc je po novem mogoče pridobiti brez varnega elektronskega podpisa. V praksi to pomeni, da lahko zdaj zahtevek za potrdilo vložite preko elektronske pošte, zraven priložite podpisan izpolnjen obrazec in sporočilo pošljete na elektronski predal ministrstva za pravosodje, na naslov ke.mp@gov.si. Vročitev potrdil še vedno poteka po fizični pošti. V primeru, da je potrdilo negativno, ga boste prejeli po navadni pošti, v primeru, da je potrdilo pozitivno pa vam bo vročeno po priporočeni pošti.

Tak način pridobivanja podatkov je mogoč na podlagi sprejetega vladnega Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah. Odlok velja do konca epidemije, vendar največ tri mesece. Vročanje potrdil bo glede na posebno naravo osebnih podatkov v kazenskopravnih evidencah potekalo kot doslej.

Od sobote 12. 12. 2020 veljajo tudi nekatere novosti glede pridobivanja podatkov iz prekrškovnih evidenc.

Veljati so začele spremembe in dopolnitve Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi, s katerimi se med drugim spreminja obrazce zahtevkov za izdajo potrdil iz evidenc. Novi obrazci, ki so uporabniku bolj prijazni in jasnejši, so na razpolago v slovenskem, madžarskem, italijanskem in tudi angleškem jeziku na strani ministrstva za pravosodje.

Prenova vsebine spletnih strani Ministrstva za pravosodje

Hkrati je bila prenovljena tudi vsebina spletnih strani glede izdajanja potrdil iz kazenskih evidenc (KE), evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (EPS) in skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu (EKT). Objavljena so obširnejša pojasnila glede poslovanja ministrstva pri izdajanju potrdil iz navedenih evidenc ter tipična pojasnila, ki jih največkrat posredujemo strankam na njihova vprašanja. Dodatno so pojasnjeni zlasti načini vložitve zahtevka, roki za izdelavo potrdila ter načini posredovanja izdanega potrdila uporabniku. Prav tako smo dodali pojasnila glede namenov uporabe - zaradi zaposlitve, javnih naročil, tujine.

Dodana je bila tudi telefonska številka (01/369 55 09), kjer so državljanom 24 ur na dan preko telefonskega odzivnika na razpolago osnovna pojasnila glede potrdil iz kazenskopravnih evidenc.

Pričakujemo, da bodo prenovljena pojasnila v pomoč pri uporabi naših storitev.