Skoči do osrednje vsebine

Aviarna influenca pri labodih grbcih na Koseškem bajerju

Na Koseškem bajerju, kjer se zadržujejo labodi grbci, je na visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N8 pozitiven še tretji labod. Ker se bolezen širi s stiki med zdravimi in okuženimi živalmi, predvidevamo, da se bodo okužili tudi preostali labodi. Okužijo se lahko tudi druge ptice, ki se zadržujejo na bajerju.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato poziva sprehajalce, da se izogibajo mestom ob Koseškem bajerju, kjer se nahajajo ptice, da ne bi nehote prenesli bolezen na perutnino oziroma da ne bi plašili ptic. Pomembno je, da ptic ne vznemirjate, ker lahko odletijo drugam in tako razširijo bolezen. Vektor pri širjenju okužbe je tudi človek, ki lahko virus širi s kontaminirano obleko, obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi.

Od 4. 12. 2020, ko je bil ugotovljen prvi primer visoko patogene aviarne influence na Koseškem bajerju, krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno z namenom, da se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke.