Skoči do osrednje vsebine

122. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala več odlokov, in sicer o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, o omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov, o omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, o prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom in o podaljšanju veljavnosti spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu.

Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi določenimi izjemami.

Na podlagi odloka je od 16. novembra 2020 dalje začasno prepovedano izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških izpitov in drugih storitev, določenih v odloku.

Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

  • izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
  • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga te
  • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

Zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom se z odlokom določa tudi, da se veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 16. novembra 2020 do 30. novembra 2020, podaljša do 31. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Odlok na ozemlju Republike Slovenije začasno prepoveduje izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, razen posebnega linijskega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov.

Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. Ves čas prevoza je za voznika in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

Posebni linijski prevozi potnikov se izvajajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Iz omejitev so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja. Pri teh prevozih za ustrezno zaščito voznikov in potnikov poskrbita njihov organizator in izvajalec.

Morebitne druge izjeme, ki so nujne, da se odvrne nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za premoženje večje vrednosti, odobri minister, pristojen za infrastrukturo.

Z odlokom je začasno prepovedan tudi prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in krožno kabinskimi žičnicami.

Prepoved ne velja v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter za osebe, ki so pred uveljavitvijo tega odloka opravile prevoz z napravami iz prejšnjega odstavka in se vračajo nazaj po uveljavitvi tega odloka.

Morebitne druge izjeme, ki so nujne, da se odvrne nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za premoženje večje vrednosti, odobri minister, pristojen za infrastrukturo.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Ne glede na določbe tega ali drugih odlokov, je skupini sodelavcev do največ šest oseb, v času prepovedi javnega prevoza, dovoljena uporaba osebnega vozila za prevoz na ali iz dela.

Odlok začne veljati 16. novembra 2020.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

Z njo je proces športne vadbe dovoljen športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Še vedno je v kolektivnih športih dovoljeno tudi izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet) ter izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev. V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane in mednarodnih športnih prireditev. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Dovoljena je tudi športna rekreativna dejavnost, če so udeleženci člani istega gospodinjstva.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je na današnji dopisni seji z namenom, da se omeji stike in gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev.

Se pa z odlokom dovoljuje izjema za knjižnice z namenom dostopanja do knjižničnega gradiva ter nemotenega vzgojno izobraževalnega procesa ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja knjižnična dejavnost ponujanja storitev knjižnic, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Upoštevanje teh navodil zagotovi knjižnica.

Knjižnične storitve so dovoljene le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik z uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri opravljanju dejavnosti knjižnic se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje predpisanih pogojev in vseh veljavnih navodil.

Odlok začne veljati 16. novembra 2020.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Vlada izdala Odlok o podaljšanju veljavnosti spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu

Odlok se izdaja v okviru ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Upravljavec in prevozniki v železniškem prometu ne morejo v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu in Pravilnikom o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja zagotoviti periodike obveznega rednega izpopolnjevanja osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge (v nadaljnjem besedilu: OVKN).

Za izvajanje navedenih postopkov, organizacijskih in tehničnih pogojev ni mogoče zagotoviti oziroma z vidika širjenja epidemije pomenijo veliko tveganje. Obveznosti morajo izpolniti do datuma, navedenega v odloku. Spričevalom, ki jim veljavnost poteče od uveljavitve tega odloka do 31. decembra 2020, se veljavnost podaljša do 28. februarja 2021. Gre za obdobje, ki bo omogočilo upravljavcu in prevoznikom, da lahko organizirajo usposabljanja brez negativnih posledic za odvijanje železniškega prometa.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Razrešitev in imenovanje državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve

Vlada Republike Slovenije je z dnem 16. 11. 2020 zaradi prevzema novih delovnih dolžnosti, razrešila s funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja in na to funkcijo z dnem 17. 11. 2020 imenovala dr. Stanislava Raščana.

Dr. Stanislav Raščan je po izobrazbi doktor medicine in doktor politologije. V Ministrstvu za zunanje zadeve je zaposlen od leta 1994. Leta 2006 je bil imenovan za veleposlanika na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na Dunaju. Do imenovanja za državnega sekretarja pa je opravljal funkcijo vodja Sektorja za Azijo in Oceanijo.

Dr. Stanislav Raščan tekoče govori angleško, nemško, srbo-hrvaško in rusko. Je tudi docent za mednarodno varnostno politiko na Fakulteti za državne in Evropske študije. Objavil je več kot 150 prispevkov, več poglavij v knjigah ter dve samostojni knjigi iz področij mednarodne politike.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve