Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 122. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

2. Predlog odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

3. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

4. Predlog odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za kulturo

5. Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

6. Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa začasne ustavitve pozivanja oseb v zavode za prestajanje kazni zapora, Predlagatelj: ministrica za pravosodje

7. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, Predlagatelj: minister za finance

8. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

9. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve