Skoči do osrednje vsebine

Strokovno pomoč pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za zajezitev virusa SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih nudijo regijski timi

Regijski timi delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v socialnovarstvenih zavodih nudijo strokovno podporo socialnovarstvenim zavodom za učinkovito obravnavo tveganj, ki jih prinaša prisotnost virusa SARS-CoV-2 v Slovenji. Delovna skupina z regijskimi timi je bila ustanovljena v avgustu in vse od takrat nudi socialnovarstvenim zavodom strokovno pomoč pri reševanju izzivov, povezanih s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je povedal: »Delovna skupina je že v septembru sodelovala s socialnovarstvenimi zavodi, s povečevanjem števila okužb z virusom SARS-CoV-2 v populaciji pa se sodelovanje le še krepi. Člani regijskega tima so socialnovarstvenim zavodom v podporo pri pripravi kriznih načrtov za učinkovito soočanje z virusom SARS-CoV-2, pri ustrezni vzpostavitvi prostorov glede na aktualne epidemiološke razmere v socialnovarstvenih zavodih, pri usposabljanju za ustrezno uporabo osebne varovalne opreme, v zadnjem času pa so najbolj v pomoč pri načrtovanju ukrepov za preprečevanje vnosa virusa v zavod ali ukrepov za zajezitev okužbe, če do okužbe v zavodu pride. Hvala vsem članom regijskih timov za njihovo delo, ki je izredno zahtevno in odgovorno. Hvala tudi vsem socialnovarstvenim zavodom za vso skrb za uporabnike in zaposlene.«

Mag. Klavdija Kobal Straus, vodja delovne skupine, je pojasnila, da so bili pretekli tedni za delo regijskih timov izredno intenzivni: »Kakor je intenzivno dogajanje v socialnovarstvenih zavodih, tako je intenzivno tudi delo članov delovne skupine, ki so strokovnjaki in ob svojem rednem delu z vso skrbnostjo in strokovnostjo, ne glede na dan in uro v dnevu, nudijo podporo in pomoč socialnovarstvenim zavodom pri učinkovitem boju z virusom SARS-CoV-2. Povezujejo se z epidemiologi in zaposlenimi v socialnovarstvenih zavodih načrtujejo ukrepe za zaščito oskrbovancev in zaposlenih.«

Delovna skupina aktivnosti izvaja z videosestanki, pa tudi z neposrednim delom na terenu, sodeluje z epidemiologi, predstavniki civilne zaščite, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bolnišnicam pomaga pri usklajevanju sprejemov na negovalne oddelke za bolnike s covid-19 in sodeluje z vsemi drugimi deležniki, ki lahko pomagajo pri učinkovitem spopadanju z vsemi izzivi, pred katere nas je postavila prisotnost virusa SARS-CoV-2 v Sloveniji.

Mag. Klavdija Kobal Straus, vodja delovne skupine, je še opozorila: »Zdravstvene delavce in sodelavce v socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodih je treba čim bolj podpreti ter jim zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko delali dobro in varno. Pa vendar tudi zdravstveni delavci in sodelavci zbolevajo, a vztrajajo in se borijo dalje. Za reševanje kadrovskih izzivov smo se na Ministrstvu za zdravje povezali z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije in Slovensko škofovsko konferenco. Vsem študentom in prostovoljcem se na tem mestu zahvaljujem za pomoč.«