Skoči do osrednje vsebine

Preprečevanje vnosa virusa SARS-CoV-2 in učinkovita zajezitev okužbe sta v tem trenutku ključna ukrepa v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih

Na tem področju izpostavljamo pomembno vlogo vodij in članov regijskih timov Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži.

Ministrstvo za zdravje Tomaž Gantar opozarja na pomen dela vodij in članov regijskih timov omenjene delovne skupine koordinatorjev: »Na Ministrstvu za zdravje smo bili pri posodobitvi načrta dejavnosti ministrstva ob pojavu epidemije posebej pozorni na varovanje zdravja in zagotavljanja potrebne oskrbe za najbolj ranljive skupine, zlasti starejše, ki bivajo v institucijah. Na podlagi pozitivnih izkušenj - poročanja socialno varstvenih zavodov o zadovoljstvu s tovrstnim načinom dela - smo na ministrstvu v avgustu ponovno imenovali delovno skupino oziroma regijske time, ki nudijo strokovno pomoč pri reševanju izzivov povezanih s prisotnostjo novega koronavirusa.«

Mag. Klavdija Kobal Straus, vodja delovne skupine je pojasnila: »V celotni zgodbi preprečevanja vnosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstveni zavod oziroma zajezitve okužbe, v kolikor se le ta pojavi, imajo največjo vlogo socialno varstveni zavodi, vsak posamezen zaposlen na tem področju, vsak oskrbovanec in vsak obiskovalec. Socialno varstveni zavodi in vsi njihovi zaposleni se kljub izrednim razmeram dobro borijo proti virusu. Preventiva in učinkovito ukrepanje v kolikor se okužba pojavi, sta ključni orodji v bitki z virusom v tem trenutku. Delovna skupina, sestavljena iz regijskih timov omogoča strokovno podporo socialno varstvenim zavodom tako pri izboljševanju kriznih načrtov za ukrepanje v primerih pojava okužbe, podporo pri načrtovanju in izvajanju preventivnih ukrepov, kakor tudi podporo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov v primeru, če se okužba v zavodu pojavi. Vse seveda z namenom učinkovite zaščite tako oskrbovancev, kakor zaposlenih v socialno varstvenih zavodih in ciljem, da bi kljub drugačni resničnosti, v katero smo bili prisiljeni zaradi prisotnosti virusa, živeli čim bolj kakovostno, varno in normalno življenje.«

Mag. Franc Vindišar, vodja regijskega tima za območje območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Celje je že v začetku septembra povedal: »V času prvega vala epidemije smo vstopali v zavode, ko je bila okužba aktivna, nismo poznali zavodov in smo težje reorganizirali njihovo delovanje za omejitev okužbe z virusom. Sedaj smo v zavod vstopili v »mirnem« obdobju, ko virus v zavodih ni bil prisoten ter skupaj z vodstvi in strokovnimi sodelavci zavodov pregledali krizne načrte, predvsem njihovo izvedljivost glede na prostorske in kadrovske vire. Sedaj lahko takoj, ko se okužba v domu oziroma zavodu pojavi, izvedemo potrebne aktivnosti za omejitev širjenja virusa.«

Mag. Klavdija Kobal Straus, vodja delovne skupine, je opozorila: »Krizni načrti za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivimi respiratornimi boleznimi, ki so tudi dejansko izvedljivi, so nujni za zaščito oskrbovancev in zaposlenih v zavodih. Res je sedaj praktično ves fokus usmerjen učinkovito upravljanje s tveganji, ki jih je prinesel virus SARS-CoV-2, vendar nas je le-ta naučil, da z ustrezno organizacijo prostorov, vzpostavitvijo sive in rdeče cone, ustrezno uporabo osebne varovalne opreme lahko učinkoviteje obvladujemo tudi druge respiratorne nalezljive bolezni.«

Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19

Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih

Na Ministrstvu za zdravje je bila »Delovna skupina za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javno socialnih varstvenih in vzgojno-izobraževalni zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži« ustanovljena 31. avgusta 2020, v okviru delovne skupine pa imenovani tudi vodje in člani regijskih timov. Delovno skupino vodi mag. Klavdija Kobal Straus, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo: »Delovno skupino sestavljajo koordinatorji na nacionalni ravni ter regijski timi, ki pokrivajo celotno območje Slovenije. Vodje in člani regijskih timov predstavljajo neprecenljivo vez med socialno varstvenimi zavodi, strokovnjaki s področja preprečevanja in obvladovanja okužb, različnimi ravnmi zdravstva in socialnega varstva.«