Skoči do osrednje vsebine

Vlada sklenila podaljšati ukrepe iz odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sklenila, da se na podlagi presoje Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 podaljša veljavnost odlokov o ukrepih in omejitvah za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Sprejela je tudi Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

Ukrepi iz odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ostajajo v veljavi

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:

Za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:

 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, 
 • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije,
 • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določeni v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vlada bo o tem obvestila državni zbor in javnost.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Podaljšujemo veljavnost odloka o seznamu blaga za spopadanje s posledicami epidemije, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in DDV pri uvozu

Vlada je danes za šest mesecev podaljšala veljavnost Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu. Odlok je podaljšan do 30. aprila 2021.

Carinska zakonodaja in Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) omogočata, da se pri uvozu blaga v primeru elementarnih nesreč ob določenih pogojih odobri oprostitev uvoznih dajatev in DDV. Oprostitev omogoča sklep Evropske komisije. Ta je takšen sklep sprejela zaradi epidemije COVID-19 in ga nazadnje podaljšala do 30. aprila 2021. Tako se tudi v Sloveniji še naprej pri uvozu omogoča oprostitev uvoznih dajatev in DDV za zaščitna sredstva, medicinske pripomočke in drugo blago, ki je nujno potrebno za preprečevanje širjenja in obvladovanje posledic pandemije COVID-19.

Oprostitev velja za uvoze od 30. januarja 2020 do 30. aprila 2021, in sicer za:

 • državne organizacije, vključno z državnimi organi, javnimi organi in drugimi osebami javnega prava ter
 • organizacije, ki so jih odobrili pristojni organi v državah članicah,

če je blago namenjeno za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadel izbruh epidemije COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, ali za brezplačno uporabo omenjenim osebam, pri čemer ostane v lasti zgoraj navedenih organov in organizacij.

Blago mora izpolnjevati zahteve iz carinske zakonodaje in zakonodaje v zvezi z DDV. Blago je pri uvozu oproščeno uvoznih dajatev in DDV tudi, če so ga za dajanje v prosti promet uvozile agencije za pomoč pri elementarnih nesrečah, da bi zadovoljile svoje potrebe v obdobju, ko zagotavljajo pomoč pri elementarnih nesrečah osebam, ki jih prizadel izbruh epidemije COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada sprejela Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Vlada Republike Slovenije je sprejela Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki določa ceno, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence. Besedilo določb predloga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji se vključi v anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki vsebujejo določbe v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela.

Hkrati je Vlada pooblastila pristojne ministre za podpise aneksov h kolektivnim pogodbam:

 •  ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, ministra za finance mag. Andreja Širclja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji;
 • ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 •  ministra za zdravje Tomaža Gantarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi;
 •  ministra za zdravje Tomaža Gantarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva;
 •  ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji;
 •  ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost;
 •  ministra za zdravje Tomaža Gantarja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v državi za javne uslužbence namreč določajo Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma ustrezni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki se v primeru povračila v obliki kilometrine sklicujejo na ustrezen odstotek od višine cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Z uveljavitvijo popolne liberalizacije cen naftnih derivatov s 1. oktobrom 2020 v Sloveniji se prodajne cene naftnih derivatov (brez davkov in dajatev) določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati, kar pomeni, da se že za mesec oktober pri obračunu povračila kilometrine ni več mogoče sklicevati na referenčno (isto) ceno bencina. Upoštevaje navedeno, so se pričela pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, z namenom, da se doseže ustrezna ureditev v tej zvezi.

Na seji pogajalske komisije 26. 10. 2020 sta se vladna in sindikalna stran pogajali glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

V tej zvezi sta strani dosegli dogovor in 29. 10. 2020 so minister za javno upravo in obe vodji sindikalnih pogajalskih skupin parafirali besedilo določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Vir: Ministrstvo za javno upravo