Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 116. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o podaljšanju odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

2. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, predlagatelj: minister za finance

3. Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo