Skoči do osrednje vsebine

Spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter sprejela sklep, s katerim je odločila, da se za namen obvladovanja širjenja okužb s COVID-19, v javnih zdravstvenih in socialnih zavodih iz blagovnih rezerv uporabi določeno blago.

V odloku, ki je bil z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejet že 24. oktobra 2020, so v 2. členu navedene določene izjeme, h katerim se s sprejetjem tega odloka dopolnijo še sledeče:

  • gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj in podobno),
  • storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vrtnarske storitve),
  • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
  • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti,
  • družbe za upravljanje ter
  • knjižnice.

Izjeme začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv

Vlada je sprejela sklep, s katerim je odločila, da se za namen obvladovanja širjenja okužb s COVID-19, v javnih zdravstvenih in socialnih zavodih iz blagovnih rezerv uporabi določeno blago (dihalni ventilator, oprema za zasilno oskrbo s kisikom in drugo). Izvedbo sklepa zagotovi Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za obrambo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa na podlagi razdelilnika, ki ga določi Ministrstvo za zdravje, blago preda končnim uporabnikom ter o tem pisno poroča Ministrstvu za zdravje in Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, ki uredi prenos blaga na končne uporabnike. Blago, ki bo uporabljeno iz blagovnih rezerv na podlagi tega sklepa, se ne nadomesti.