Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje strokovnih usposabljanj in delavnic ter ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19

Arhiv Republike Slovenije bo zaradi preprečevanja nevarnosti širjenja bolezni COVID-19 vsa osnovna, dodatna strokovna usposabljanja, delavnice in preizkuse strokovne usposobljenosti do preklica izvajal na daljavo v obliki video seminarjev z uporabo programa Zoom. Objavljamo termine predvidenih dogodkov v letu 2021.

Preprečevanje širjenja bolezni covid-19

Zaradi nevarnosti širjenja bolezni covid-19 in priporočil pristojnih oblasti vas obveščamo, da bo Arhiv Republike Slovenije vsa osnovna in dodatna strokovna, usposabljanja in delavnice do preklica izvajal na daljavo v obliki spletnih izobraževanj z uporabo programa Zoom.

Termini za osnovna usposabljanja na daljavo:

  • za ponudnike storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev: 2. in 3. 2. 2021.

***

Novi termini usposabljanj iz ostalih področij, bodo objavljeni naknadno.

Programi strokovnih usposabljanj, prijavnice na strokovna usposabljanja in prijavnice za preizkus strokovne usposobljenosti bodo objavljeni najkasneje en mesec pred predvidenim terminom dogodka.

Preizkusi strokovne usposobljenosti za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, bodo praviloma prav tako potekali na daljavo z uporabo programa Zoom. Termini bodo prav tako objavljeni naknadno.