Skoči do osrednje vsebine

OECD objavil Indeks digitalne uprave (Digital Government Index 2019)

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila dokument Digital Government Index 2019 s prvo podrobno mednarodno primerjavo digitalnih uprav v svojih članicah. Primerjalno gledano se Slovenija uvršča okoli povprečja.

Zbiranje, preverjanje in usklajevanje podatkov za Digital Government Index 2019 je potekalo v letu 2019. Zrelost držav so ocenjevali na podlagi celovite metodologije, ki jo je v preteklih letih pripravil OECD v sodelovanju z državami članicami in temelji na priporočilih OECD glede strategij digitalnega upravljanja iz leta 2014. Dimenzije pregleda so skladne z OECD Digital Government Policy Framework

Šest dimenzij pregleda: 

  • digitalna zasnova (digital by design),
  • podatki kot temelj (data-driven),
  • država kot platforma (government as a platform),
  • praviloma odprto (open by default),
  • naravnanost na uporabnika (user-driven),
  • proaktivnost (proactiveness).
grafični prikaz šestih dimenzij pregleda

Šest dimenzij pregleda digitalne javne uprave (OECD Digital Government Policy Framework | Avtor: OECD

Primerjalni rezultati kažejo, da se Slovenija v večini dimenzij uvršča okoli povprečja držav članic OECD. Nekoliko nad povprečjem je ocenjena pri dimenzijah praviloma odprto in naravnanost na uporabnika, nekoliko pod povprečje pa se uvršča pri dimenzijah podatki kot temelj in proaktivnost

grafični prikaz uspešnosti držav v obliki stolpcev, kjer so posamične dimenzije pregleda uspešnosti drugače obarvane

Primerjalni rezultati med državami | Avtor: OECD

Vsebina in koncepti so skladni z OECD pregledom digitalne javne uprave v Sloveniji, ki poteka že od oktobra 2019 in bo predvidoma končan v prvi polovici leta 2021, OECD pa je že objavil ključne ugotovitve za Slovenijo.

Ugotovitve in priporočila OECD predstavljajo dragoceno podporo digitalni preobrazbi ter izboljšanju učinkovitosti digitalnih javnih storitev za državljane in podjetja. So osnova pri oblikovanju prihodnjih strateških dokumentov za področje digitalizacije, kar bo pripomoglo k poenotenju smeri razvoja, načrtov in aktivnosti ter jasno opredeljenim ciljem pri nadaljnjem procesu digitalizacije. V skladu z uveljavljeno dobro prakso in OECD priporočili morajo za učinkovito digitalno transformacijo sodelovati tudi vsi relevantni deležniki, ki sestavljajo ekosistem digitalne javne uprave.

V pripravi je že naslednji pregled, rezultati bodo predvidoma objavljeni konec leta 2021.