Skoči do osrednje vsebine

OECD pregled digitalne javne uprave v Sloveniji – webinar o ključnih ugotovitvah in načrtih

V sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD je danes potekal poseben webinar, na katerem so bile predstavljene ključne ugotovitve OECD pregleda digitalne javne uprave oziroma dokumenta - Digital Government Review of Slovenia: Leading the digitalisation of the public sector – Key findings. Ugotovitve iz dokumenta so bile predstavljene deležnikom, ki so sodelovali pri njegovem nastajanju.

Udeležence webinarja je nagovoril tudi državni sekretar Ministrstva za javno upravo mag. Peter Geršak, ki je v nagovoru izrazil zadovoljstvo, da smo se uspeli dogovoriti z OECD za izdelavo tega digitalnega pregleda. Po njegovi oceni je to izredno pomembno, saj imamo omejene vire, pričakovanja naših uporabnikov pa so visoka, zato so lahko digitalizacija procesov, orodij in komunikacijskih kanalov pri razvoju v veliko pomoč. Pri tem so dragocene tudi najboljše svetovne prakse, saj se s podobnimi izzivi srečujejo vse razvite države. »OECD je zato zelo dragocen partner, saj pozna globalno situacijo in vrhunske strokovnjake z bogatimi izkušnjami; njegove smernice in priporočila so odlična podlaga za oblikovanje relevantnih nacionalnih strategij in akcijskih načrtov,« je izpostavil Geršak in dodal, da je »tovrstno sodelovanje za nas dragoceno z več plati: po eni strani dobimo neodvisen in objektiven pregled naše situacije, prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in dragocene nasvete; po drugi strani pa je to priložnost za vse deležnike v našem digitalizacijskem ekosistemu, da poenotimo razumevanje, gradimo konsenz, poglobimo poznavanje globalnih trendov in dobrih praks. Nenazadnje pa je to tudi priložnost, da okrepimo svojo vidnost in prepoznavnost, saj smo prepričani da imamo kljub svoji majhnosti tudi nekatere močne plati ter dobre rešitve in bogate izkušnje, ki smo jih pripravljeni deliti tudi z drugimi...« je še dodal Geršak ter se zahvalil za poglobljeno analizo z željo, da bi svoje omejene vire lahko čim bolj smotrno vlagali in usmerjali, na način, da bo končni učinek za javno korist čim večji.

Predstavnica OECD Barbara Ubaldi, vodja OECD enote za digitalno upravljanje, je predstavila ključne ugotovitve, ki so v dokumentu podrobno obrazložene. Ugotovitve predstavljajo dragoceno podporo digitalni preobrazbi ter izboljšanju učinkovitosti digitalnih javnih storitev za državljane in podjetja. Dokument bo v pomoč pri oblikovanju prihodnjih strateških dokumentov za področje digitalizacije, kar bo pripomoglo k poenotenju smeri razvoja, načrtov in aktivnosti ter jasno opredeljenim ciljem pri nadaljnjem procesu digitalizacije. V skladu z uveljavljeno dobro prakso in OECD priporočili bodo pri oblikovanju tovrstnih dokumentov in akcijskih načrtov k sodelovanju povabljeni tudi vsi relevantni deležniki, ki sestavljajo ekosistem digitalne javne uprave.

Na webinarju so z Ministrstva za javno upravo sodelovali tudi Miha Krišelj, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko, ki je predstavil nacionalni pogled na OECD pregled digitalne javne uprave, konkretne organizacijske in tehnične okoliščine ki vplivajo na proces digitalne transformacije.

Na webinarju so poleg predstavnikov sodelovali tudi zunanji deležniki ki sodelujejo v procesu digitalne preobrazbe, predstavniki podjetij, nevladnih organizacij in raziskovalnih institucij. Predstavniki OECD so odgovarjali tudi na vprašanja in omenili nekaj globalnih primerov dobre prakse, ki bi jih lahko proučili in upoštevali pri nadaljnjem razvoju.

Postopek izdelave pregleda digitalne uprave v Sloveniji se bo še nadaljeval. Predvidoma jeseni in pozimi 2020 sta načrtovani še dve tematski delavnici: ena na temo veščin (skills and talents) ter druga na temo storitev in podatkov (service design and data management), kjer bodo tudi aktivno vključeni vsi relevantni deležniki.