Skoči do osrednje vsebine

Nujno obvestilo - Vsak, ki potrebuje bolnišnično zdravljenje, ga bo tudi dobil

Pojasnilo Ministrstva za zdravje glede števila prostih postelj za COVID-19 oziroma druge bolnike, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je glede zagotavljanja potrebnih prostih postelj za COVID-19 bolnike opozoril: »V prvem valu epidemije smo popolnoma zaustavili izvajanje zdravstvenih programov in so bile kapacitete vseh bolnišnic, razen izvajanja zdravstvenih storitev označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnave nosečnic, porodnic in novorojenčkov, namenjene COVID-19 bolnikom. Popolne zaustavitve zdravstvenega sistema si zaradi vseh pacientov, ki nad dopustno čakalno dobo čakajo že na prvo in potem tudi na specialistično obravnavo, ne moremo več privoščiti.«

Na Ministrstvu za zdravje ponovno opozarjamo, da smo v Načrtu dejavnosti Ministrstva za zdravje ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh in Načrt pripravljenosti zdravstva na epidemijo/pandemijo nalezljive bolezni v Sloveniji izvajalcev kot pomemben element pri upravljanju zdravstvenega sistema v času epidemije navedli tudi sprotno spremljanje razpoložljivosti in potreb po prostih posteljah za COVID -19 bolnike. Za sprotno spremljanje prostih postelj smo na Ministrstvu za zdravje pripravili spletno mesto, ki je namenjeno interni uporabi (vpogled imajo dispečerska služba in drugi zavodi, ki vnašajo podatke) za lažjo organizacijo dela, za hitrejše in ustreznejše nameščanje COVID-19 bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Minister za zdravje Tomaž Gantar je pojasnil: »S pregledom prostih oziroma zasedenih postelj za COVID-19 bolnike se tudi lažje načrtuje izvajanje drugih programov. To je pomembno, saj si vsi prizadevamo, da bi se čim več programov izvajalo tekoče. Vsi smo na istem, zato si moramo pomagati – bolnice smo tudi pozvali, da z medsebojno pomočjo zagotovijo potrebno obravnavo drugih bolnikov.«

Več na: Za hitrejšo in ustreznejšo obravnavo COVID-19 bolnikov so potrebne informacije o prostih posteljah

Na Ministrstvu za zdravje smo v tem tednu izdali Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, s katero zagotavljamo zadostne zmogljivosti za neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19. Vendar pri tem poudarjamo, da bo zmanjševanje oz. ukinjanje programov potekalo postopoma, skladno s potrebami po prostih kapacitetah za obravnavo COVID-19 in drugih bolnikov.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je ob tem povedal: »Odredba ne pomeni, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti takoj in v celoti prenehali izvajati zdravstvene storitve, ki niso povezane z obravnavo COVID-19 bolnikov oziroma z izjemami navedenimi v uredbi. Zdravstveni programi, storitve se bodo zmanjševali postopoma, skladno s potrebami po prostih kapacitetah za obravnavo COVID-19 in drugih bolnikov. Za delovanje zdravstvenega sistema, za čim bolj tekoče izvajanje programov in obravnavo COVID -19 bolnikov, pa lahko največ naredi prav vsak posameznik z izvajanjem preventivnih ukrepov za zajezitev virusa, z razkuževanjem rok, nošenjem mask in upoštevanjem varnostne razdalje ter seveda, da v primeru bolezenskih znakov omejimo gibanje in stike.«

Več na: Postopno zmanjševanje zdravstvenih programov