Skoči do osrednje vsebine

Postopno zmanjševanje zdravstvenih programov

Na Ministrstvu za zdravje smo za zagotavljanje zmogljivosti neodložljivih zdravstvenih obravnav pacientov, tako COVID bolnikov kot tudi drugih pacientov, izdali Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov. Z začasnimi ukrepi bomo zmanjševali zdravstvene programe postopno oziroma glede na potrebe po obravnavi COVID-19 in drugih pacientov.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je ob tem povedal: »Odredba ne pomeni, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti takoj in v celoti prenehali izvajati zdravstvene storitve, ki niso povezane z obravnavo COVID-19 bolnikov oziroma z izjemami navedenimi v uredbi. Zdravstveni programi, storitve se bodo zmanjševali postopoma, skladno s potrebami po prostih kapacitetah za obravnavo COVID-19 in drugih bolnikov. Seveda si vsi prizadevamo, da se bo čim več programov izvajalo tekoče, saj bi popolna zaustavitev zdravstvenega sistema še dodatno oslabila sistem oziroma podaljšala čakalne dobe nad dopustno čakalno dobo.«

Za hitrejši dostop bolnišnic do informacij o  zasedenosti postelj smo na Ministrstvu za zdravje vzpostavili posebno zaprto spletno mesto (namenjeno zgolj bolnišnicam in dispečerski službi), ki bo omogočalo lažjo organizacijo dela in pomoč med bolnišnicami.

Z odredbo Ministrstvo za zdravje zagotavlja zadostne zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19.
Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo dnevno zagotavljati zadostno število prostih zmogljivosti za potrebe zdravljenja COVID-19 bolnikov, kar velja tudi za izvajalce psihiatrične bolnišnične dejavnosti. V zdravstveno dejavnost, ki jo izvajajo bolnišnice, se vključujejo tudi koncesionarji, in sicer v okviru dejavnosti in na območju opravljanja koncesionarske dejavnosti. 
V zdravstvenih domovih morajo izvajalci z organizacijskim ukrepi zagotoviti zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo COVID-19 bolnikov in vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Za zagotavljanje izvedbe zgoraj navedenih zdravstvenih storitev se lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni med seboj povežejo. To velja tudi za koncesionarje, ki se vključujejo v delo zdravstvenega doma na območje, kjer opravljajo koncesijsko dejavnost.
Ukinjajo se preventivne zdravstvene storitve z nekaterimi izjemami. Med zdravstvene storitve, ki se ne bodo prenehale izvajati, sodijo preventivni pregledi otrok in mladostnikov, preventivne storitve pri nosečnicah, preventivni pregledi delavcev, nujni pregledi operativnih gasilcev, presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka ter druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta. Hkrati pa na Ministrstvu za zdravje opozarjamo, da bo zmanjševanje števila specialističnih pregledov, operativnih posegov in drugih zdravstvenih storitev, razen zdravstvenih storitev označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnave nosečnic, porodnic in novorojenčkov, potekalo postopoma glede na dnevne potrebe po zagotavljanju zadostnega števila prostih zmogljivosti.