Skoči do osrednje vsebine

Za hitrejšo in ustreznejšo obravnavo COVID-19 bolnikov so potrebne informacije o prostih posteljah

Na Ministrstvu za zdravje smo za lažje razporejanje in hitrejše obravnave COVID-19 bolnikov pripravili spletno mesto, ki omogoča sprotno spremljanje števila prostih postelj v bolnišnicah. Minister za zdravje Tomaž Gantar je pojasnil: »V kriznem načrtu ministrstva in kriznih načrtih izvajalcev smo kot pomemben element pri upravljanju zdravstvenega sistema v času epidemije navedli tudi sprotno spremljanje razpoložljivosti in potreb po prostih posteljah za COVID-19 bolnike.«
Orodje za poročanje podatkov za bolnišnice

Orodje za poročanje podatkov za bolnišnice | Avtor: Ministrstvo za zdravje

Spletna stran je zaživela konec preteklega tedna in je namenjena interni uporabi za lažjo organizacijo dela dispečerske službe in bolnišnic, ki nudijo oskrbo COVID-19 bolnikom. 

Na Ministrstvu za zdravje smo posodobili Načrt dejavnosti Ministrstva za zdravje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, ki podpira usmeritve zapisane v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Na ministrstvu smo pripravili tudi Načrt pripravljenosti zdravstva na epidemijo/pandemijo nalezljivo bolezni v Sloveniji, ki izvajalcem zdravstvenih dejavnosti služi kot smernice in vodnik za pripravo načrta dela v času epidemije/pandemije. Izvajalci so načrte poslali v pregled ministrstvu do konca poletja. Minister za zdravje Tomaž Gantar je povedal: »Dokumenti so dobro pripravljeni. Sedaj se od vseh nas pričakuje, da bomo te načrte tudi izvajali. COVID-19 bolnike bomo nameščali v bolnice po dogovorjenem sistemu, ki bo bolnicam zagotovil tudi izvajanje drugih programov oziroma obravnavo drugih bolnikov.«

Ena od pomembnih aktivnosti na Ministrstvu za zdravje je bila tudi vzpostavitev spletnega mesta, ki omogoča sprotno vnašanje podatkov o številu bolnikov in številu prostih oziroma zasedenih postelj za COVID-19 bolnike. Spletno mesto omogoča takojšen vpogled dispečerski službi in drugih zavodom, ki vnašajo podatke v sistem, hitrejše in ustreznejše nameščanje COVID-19 bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Z novim načinom poročanja so bile na posebnem srečanju seznanjene bolnišnice. Minister za zdravje Tomaž Gantar se je zahvalil zaposlenim na ministrstvu, ki so pripravili sistem poročanja, in tudi bolnišnicam za redno in sprotno sporočanje vseh sprememb ter pojasnil, da je sistem v prvi vrsti namenjen bolnikom, hkrati pa je tudi v pomoč pri načrtovanju aktivnosti v zdravstvu: »S pregledom prostih oziroma zasedenih postelj za COVID-19 bolnike tudi lažje načrtujemo izvajanje drugih programov. To je pomembno, saj si vsi prizadevamo, da ne bi prišlo do ponovne zaustavitve zdravstvenega sistema. Vsi smo na istem, zato si moramo pomagati – bolnice smo pozvali, da z medsebojno pomočjo zagotovijo potrebno obravnavo drugih bolnikov.«

Seveda pa še vedno velja, da lahko za omejitev širjenja okužb s SAR-CoV-2 največ naredimo sami z izvajanjem preventivnih ukrepov, razkuževanjem rok, nošenjem mask in upoštevanjem varnostne razdalje ter seveda, da v primeru bolezenskih znakov omejimo gibanje in stike.