Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje strokovnih usposabljanj in ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19

Arhiv Republike Slovenije bo zaradi preprečevanja nevarnosti širjenja bolezni COVID-19 vsa osnovna, dodatna strokovna usposabljanja in preizkuse strokovne usposobljenosti do preklica izvajal na daljavo v obliki video seminarjev z uporabo programa Zoom.

Preprečevanje širjenja bolezni COVID-19

Zaradi nevarnosti širjenja bolezni COVID-19 in priporočil pristojnih oblasti vas obveščamo, da bo Arhiv Republike Slovenije vsa osnovna in dodatna strokovna usposabljanja do preklica izvajala na daljavo v obliki video seminarjev z uporabo programa Zoom.

Termini za osnovna usposabljanja na daljavo:

  • za področje uprave: 25. in 26. 11. 2020.

Termini za dodatna usposabljanja na daljavo:

  • za področje uprave: 9. 12. 2020.

Programi strokovnih usposabljanj, prijavnice na strokovna usposabljanja in prijavnice za preizkus strokovne usposobljenosti bodo objavljeni najkasneje en mesec pred predvidenim terminom dogodka.

Novi termini usposabljanj iz ostalih področij, bodo objavljeni naknadno.

Preizkusi strokovne usposobljenosti za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, bodo praviloma prav tako potekali na daljavo z uporabo programa Zoom. Termini bodo prav tako objavljeni naknadno.

Iskalnik