Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o izidu zbiranja ponudb za odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije

Republika Slovenija je 12. oktobra 2020 zaključila zbiranje ponudb za odkup obveznic, denominiranih v evrih. V okviru zbiranja ponudb je Republika Slovenija sprejela ponudbe RS69 v skupnem nominalnem znesku odkupa 98.130.000 evrov in RS71 v skupnem nominalnem znesku odkupa 74.850.000 evrov.

Podrobnejše obvestilo o ceni in izidu zbiranja ponudb za odkup obveznic Republike Slovenije je objavljeno v prilogi, in sicer z enako vsebino kot obvestilo o ceni in izidu zbiranja ponudb, objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze, na katero sta uvrščeni zgoraj navedeni obveznici Republike Slovenije.

To obvestilo ni namenjeno razpošiljanju v jurisdikcije, kjer bi bilo takšno razdeljevanje nezakonito ali osebam, ki se nahajajo v takšni jurisdikciji ali so njeni rezidenti.