Skoči do osrednje vsebine

Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019

Vlada Republike Slovenije je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019. Iz obvestil o oddaji javnih naročil, objavljenih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije, in iz sporočenih statističnih podatkov o evidenčnih naročilih izhaja, da je leta 2019 javna naročila oddalo 2.111 naročnikov.

Obseg javnih naročil, oddanih leta 2019, je prvič presegel 5 milijard evrov (5.545.576.101 evrov), v deležu BDP pa predstavlja 11,55 odstotkov, kar je največji delež od leta 2011 in v primerjavi z letom 2018 predstavlja porast za 1,53 odstotne točke.

Preglednica: Vrste naročil po številu in vrednosti, upoštevanih pri izračunu deleža javnih naročil v BDP.

Upoštevano pri izračunu deleža  Število postopkov Pogodbena vrednost (v evrih)
Objavljena naročila na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije 6.885 3.685.793.948
Evidenčna naročila 1.062.405 1.032.255.312
Neprednostne storitve 7 10.040.177
Skupaj 1.069.297 4.728.089.437
Skupaj s tehtano povprečno stopnjo DDV 5.545.576.101

V letu 2019 so se pogodbene vrednosti pri javnih naročilih, (so)financiranih s sredstvi Evropske unije, v primerjavi z letom 2018 povečale za 60 odstotkov, kar je pričakovano, saj se je večletni finančni okvir Evropske unije prevesil v drugo polovico in je treba postopke oddaje javnih naročil izvesti pravočasno, da bodo projekti pravočasno končani in naročniki upravičeni do črpanja evropskih sredstev. V letu 2019 so naročniki, tako kot v prejšnjih treh letih, po številu oddali največ naročil blaga, nato naročil storitev, najmanj pa naročil gradenj, glede na vrednost pa je bila v letu 2019, tako kot leta 2018, največja vrednost oddanih naročil blaga, najmanj pa storitev. Najmanj en okoljski vidik so naročniki vključili pri 5.712 sklopih, kar predstavlja 32,9 odstotkov vseh naročil v letu 2019.

Naročniki so v letu 2019 najpogosteje izvedli postopek oddaje naročila male vrednosti, drugi najpogosteje uporabljeni postopek je bil odprti postopek, tretji pa postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki se je glede na leto 2018 zmanjšal za 1,74 odstotne točke. Med izvedenimi naročili je tako vse več preglednih, transparentnih postopkov, netransparetni postopki pa se zmanjšujejo. Nekoliko se je popravila tudi konkurenčnost v postopkih. V letu 2018 je bilo povprečno število ponudb na postopek 2,5, v letu 2019 pa je povprečje zraslo na 2,7. V primerjavi z letom 2018 se je leta 2019 povečalo število naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo.

V letu 2019 je bil največji naročnik Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, z vrednostjo naročil 417.272.218 evrov, največ naročil pa je bilo oddano družbi Mytilineos Holdings, S. A. v vrednosti 138.768.897 evrov, sledijo Pomgrad, d. d. s pogodbeno vrednostjo 129.869.099 evrov in Kolektor Koling, d. o. o. z vrednostjo 124.553.005 evrov.