Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo za koncesionarje zdravstvene dejavnosti glede uveljavljanja pravic po 76. členu ZIUOOPE

Koncesionarji zdravstvene dejavnosti, ki so uveljavljali pravice iz naslova plač in nadomestil plač v skladu Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki veljajo za dejavnost gospodarstva, morajo sredstva vrniti, če želijo uveljavljati ugodnost po 76. členu Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE).

Po pregledu vrnjenih sredstev FURS ugotavlja, da je veliko koncesionarjev sredstva že vrnila. Ob tem opozarjamo, da so predmet vračila tudi zneski oproščenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od izplačanih plač za opravljeno delo v času epidemije (delodajalci so poročali na REK z vrsto dohodka 1002). Podatke o vrnjenih sredstvih, ki so pogoj za prejem ugodnosti po 76. členu ZIUOOPE, bo Finančna uprava RS poslala na Ministrstvu za zdravje. To pomeni, da zavezanci (razen nakazila vrnjenih sredstev), nimajo nobenih dodatnih obveznosti.

Za tiste, ki še niso vrnili sredstev, v preglednici spodnjega dokumenta poleg transakcijskega računa (TRR) objavljamo tudi sklice, ki naj jih uporabijo pri vračilu sredstev. Hkrati pa naj ti zavezanci oddajo tudi izjavo prek sistema eDavki o vračilu sredstev.