Skoči do osrednje vsebine

Agencija čebelarje poziva k oddaji vlog na dva javna razpisa

Rok za oddajo vlog na 2. javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 in 2. javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 se izteče 4. septembra 2020.

Vlagatelji naj vlogo s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali vložijo v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne).

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Objava javnih razpisov