Skoči do osrednje vsebine

Agencija čebelarje poziva k oddaji vlog na dva javna razpisa

Rok za oddajo vlog na 2. javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 in 2. javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 se izteče 4. septembra 2020.

Vlagatelji naj vlogo s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali vložijo v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne).

Objava javnih razpisov

Iskalnik