Skoči do osrednje vsebine

2. javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme. Namen tega ukrepa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 145.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 26. 8. 2020 s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 4. 9. 2020.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, lahko ponovno odda vlogo. Za isto opremo navedeno v točki 3.1. javnega razpisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Kontakt

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča).