Skoči do osrednje vsebine

2. javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev. Namen tega ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 18.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 26. 8. 2020 s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 4. 9. 2020.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, lahko ponovno odda vlogo. Za nakup istega novega sredstva za prevoz čebel na pašo lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2020-2022 upravičen največ dvakrat.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Kontakt

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča).