Skoči do osrednje vsebine

V javno obravnavo posredovana predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in predlog Zakona o nalezljivih boleznih

Minister za zdravje Tomaž Gantar je skupaj z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglar Kralj in vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za dolgotrajno oskrbo mag. Klavdijo Kobal Straus predstavil predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in Zakona o nalezljivih boleznih. Predlog Zakona o nalezljivih boleznih je predstavila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje dr. Tina Bregant.
Minister za zdravje Tomaž Gantar, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janer Cigler Kralj, vršilka dolžnosti generalnega direktorja direktorata za dolgotrajno oskrbo mag. Klavdija Kobal Straus in državna sekretarka dr. Tina Brega,

Novinarska konferenca Ministrstva za zdravje | Avtor: Nebojša Tejić/STA

Minister za zdravje Tomaž Gantar je pri predstavitvi predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo izpostavil: »Predlog zakona celostno rešuje nov steber socialne varnosti dolgotrajne oskrbe. V javno obravnavo je bil skladno z dogovorom na posvetu predsednika države poslan konec poletja. V predlogu zakona se predvideva 100 % kritje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V javni obravnavi bo 45 dni.« Minister je povabil vse deležnike, da sodelujejo v javni razpravi. 

Vršilke dolžnosti generalnega direktorja direktorata za dolgotrajno oskrbo mag. Klavdija Kobal Straus je pojasnila, da predlog zakona nadgrajuje že obstoječe rešitve s ciljem celostne oskrbe uporabnika storitve ter krepi obstoječe rešitve institucionalnega varstva in pomembno izboljšuje dostopnost do oskrbe na domu. Vzpostavlja se torej sistem, ki je usmerjen v uporabnika. Predlog zakona pa predvsem omogoča izbiro, tudi tistim, ki v obdobju, ko postanejo odvisni od pomoči druge osebe, želijo ostati doma.

Več informacij v sporočilu za javnost.

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (ZDO) je objavljen na portalu E-demokracija. 

Predlog Zakona o nalezljivih boleznih je predstavila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje dr. Tina Bregant, ki je pojasnila: »V predlogu zakona urejamo nekatere pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki onemogočajo hiter in učinkovit odziv na nove nalezljive bolezni in okužbe. Na podlagi izkušenj na novo urejamo ukrep karantene ter cepljenje, ki je eden od najpomembnejših, varnih in učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.«

V predlogu Zakona o nalezljivih bolezni so bolj natančno so definirani postopki v zvezi z določitvijo ukrepa karantene. Karantena se lahko kot ukrep določi v obliki karanteno na domu po tesnem stiku z okuženo osebo, po prihodu iz območij, kjer obstaja visoko tveganje za okužbo ali pa se delno ali v celoti omeji svobodo gibanja in prepreči stik z drugimi osebami, ki pride v poštev le v primeru izredno hudih nalezljivih bolezni, kot so kuga ali hemoragične mrzlice (Ebola, Lassa, Marburg).

Na področju cepljenja predlog zakona na novo opredeljen postopek obravnave trajne opustitve cepljenja iz zdravstvenih razlogov ter za otroke, ki niso bili deležni obveznega cepljena po vzoru nekaterih drugih EU držav vključuje tudi omejitve (otrok, ki niso cepljeni v skladu s programom cepljenja, ni dovoljeno vključiti v javni vrtec in v javno sofinanciran zasebni vrtec; oseb, ki niso bile cepljene v skladu s programom cepljenja, ni dovoljeno vpisati v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva ter otrok, ki niso bili cepljeni v skladu s programom cepljenja, se ne bodo mogli udeleževati organiziranih letovanj, ki so financirana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja).

Več informacij v sporočilu za javnost.

Predlog Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) je objavljen na portalu E-demokracija