Skoči do osrednje vsebine

5. 8. 2020 se izteka rok za oddajo zahtevkov za ukrep "Podpora za krizno destilacijo vina" in ukrep "Podpora za krizno skladiščenje vina"

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva upravičence, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Uredbi o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, da pravočasno oddajo zahtevek.

Upravičenci lahko zahtevke oddajo:

  • po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom "krizna destilacija vina" oziroma "krizno skladiščenje vina"

ali

  • elektronsko na e-naslov: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.
Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja