Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo osebam, ki so bile od 28. do 29. 5. 2020 ob prestopu meje iz tretjih držav napotene v karanteno in imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji

Dne 26. 5. 2020 je v veljavo stopil Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok).

Ker je v času od 28. do 29. 5. 2020 prišlo do nejasnosti pri tolmačenju posameznih določil Odloka, so bile ustno odrejene karantene s strani Policije tudi osebam, ki so v Slovenijo prišle iz tretjih držav in ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Ministrstvo za notranje zadeve, NIJZ in Ministrstvo za zdravje so poenotili tolmačenje Odloka, zato tem osebam odločbe o odreditvi karantene ne bodo izdane v primeru, če tega ne bodo želele in bodo ministrstvu to tudi sporočile.

Osebe, ki so v času od 28. do 29. 5. 2020 prišle v Slovenijo iz tretjih držav in imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, lahko ustno izrečeno karanteno prekinejo, če Ministrstvu za zdravje pisno sporočijo, da ne želijo izdaje odločbe o odreditvi karantene.

Podatke (ime in priimek, stalni ali začasni naslov v Sloveniji, datum prehoda meje) ali zapis na priloženi izjavi »Strinjanje z neizdajo odločbe o odreditvi karantene« naj osebe ali njihovi zastopniki pošljejo na e-naslov: karantena.mz@gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Telefonska številka za informacije je 01 478 68 48.

Opozorilo: Neizdaja odločbe o odreditvi karantene pomeni, da se ustno izrečena karantena prekine, osebe pa ne bodo mogle uveljavljati pravic, ki izhajajo iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20).