Skoči do osrednje vsebine

Finančno nadomestilo za izpad dohodka v gozdarskem sektorju

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije Covid-19, je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje epidemije. Lastniki gozdov so tako v skladu z določili Odloka upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije za mesec april 2020. Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za mesec april lahko upravičenci vložijo od 1. do 15. junija na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Macesni v gozdu

Gozdarski inštitut Slovenije je izračunal izpad dohodka v času epidemije s Covid-19

Izpada dohodka v času epidemije s Covid-19 za obdobje od 16. 3. do 30. 4. 2020 je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal na podlagi podatkov o teoretični vrednosti proizvodnje ter dejanske vrednosti proizvodnje v času epidemije. Pri tem so strokovnjaki inštituta ocenili, da se stroški proizvodnje niso spremenili oziroma da ti ostajajo v omenjenem obdobju primerljivi.

Do finančnega nadomestila so tako upravičeni lastniki gozdov, če je bil za obdobje, za katero vlagatelj vlaga zahtevek za pridobitev finančnega nadomestila, ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju najmanj v višini 20 %. Delež izpada dohodka je bil izračunan po spodnji formuli:

Izpad dohodka [%] = ((TVx20 - DVx20) / TVx20) * 100

TVx20 Teoretična vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v evrih)

DVx20 Dejanska vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v evrih)

Izračunan izpada dohodka v sektorju gozdarstva v drugi polovici marca je po izračunih znašal 14 %, v aprilu pa je presegel 20 % in je znašal 35 %. Izračunan izpada dohodka za mesec maj 2020 pa bo v skladu z določili Odloka objavljen z začetkom letošnjega julija.

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za mesec april lahko upravičenci vložijo od 1. do 15. junija na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (s pripisom »začasni izredni ukrepi – gozdarski sektor«) priporočeno po pošti ali elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

Več informacij je na voljo na povezavi.