Skoči do osrednje vsebine

Vlada prerazporedila sredstva in imenovala v.d. direktorja AVP

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije različnim proračunskim uporabnikom in za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa imenovala Jožeta Hribarja.

Vlada o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije različnim proračunskim uporabnikom.

Na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) se sredstva za dodatke na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) kot tudi za dodatke na podlagi prvega odstavka 71. člena ZIUZEOP v skupni višini 17.405.925,76 evra zagotovijo v državnem proračunu.

Na podlagi šestega odstavka 71. člena ZIUZEOP je vlada s sklepom z dne 22. april 2020 določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (torej dodatek po zakonu), razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom. Torej najvišji znesek, ki ga lahko za izplačilo tega dodatka porabijo proračunski uporabniki.

Glede dodatka na podlagi KPJS (za rizične razmere) ni vnaprej določenega najvišjega obsega sredstev, so pa proračunski uporabniki glede izplačila tega dodatka dolžni upoštevati razlago Komisije za razlago KPJS.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

Vlada Republike Slovenije za vršilca dolžnosti direktorja, na predlog sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, z dnem 25. 5. 2020 imenuje Jožeta Hribarja, do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. 11. 2020.

Jože Hribar je zaposlen na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa kot področni podsekretar na področju ugotavljanja skladnosti vozil. Na področju ugotavljanja skladnosti vozil je deloval tudi pred tem, ko je bil zaposlen na Direkciji RS za ceste.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo