Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (Računsko sodišče, MF, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Uprava RS za javna plačila, FURS, MNZ, Policija, Inšpektorat RS za notranje zadeve, MO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Generalštab SV, Inšpektorat RS za obrambo, MZ, Vrhovno sodišče RS, višja sodišča, okrožna sodišča, Okrajno sodišče v Ljubljani, Upravno sodišče RS), Predlagatelj: minister za finance

2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa,Predlagatelj: minister za infrastrukturo