Skoči do osrednje vsebine

Globalni odziv na koronavirus: Donatorski dogodek in prispevek Slovenije

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je danes v imenu Slovenije sodeloval na virtualnem donatorskem dogodku pod pokroviteljstvom Evropske komisije, namenjenem skupnemu globalnemu odzivu na Covid-19. Napovedal je, da bo Slovenija za iskanje zdravil, cepiva in izboljšanje diagnostike v boju proti Covid-19 prispevala 13.760.000 evrov.

V prispevek je vključenih 13,5 millionov evrov, namenjenih izvajanju že načrtovanih raziskovalnih projektov, povezanih s Covid-19, v Sloveniji, ter 60.000 EUR, ki jih je Slovenija nakazala Svetovni zdravstveni organizaciji za boj proti Covid-19. Dodatnih 200.000 EUR, ki bodo zagotovljeni iz proračunske rezerve in usmerjeni na Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, bo namenjenih relevantnim znanstveno-raziskovalnim in drugim upravičenim subjektom iz Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev iz pobude "Globalni odziv na koronavirus".

"Globalni odziv na koronavirus" je skupna pobuda Evropske unije in partnerjev za zagotovitev zadostnih sredstev za razvoj cepiva ter financiranje diagnostike in zdravljenja Covid-19, ki bi bili dostopni vsem, ki jih bodo potrebovali.

Pandemija okužbe s SARS-CoV-2 (Covid-19) je do sedaj ena največjih javnozdravstvenih groženj, zato Slovenija spodbuja prizadevanja na EU in globalni ravni, da bi čim prej pridobili nova cepiva, diagnostiko, protimikrobna in druga zdravila ter tako zagotovili varno in učinkovito zdravljenje okužb s Covid-19. Pospešen razvoj na vseh teh področjih, pravočasna proizvodnja v dovolj velikem obsegu ter hkrati enakomerna, enakopravna in pravična distribucija  so ključni tudi z vidika omejitve in zmanjševanja nastale družbene in gospodarske škode, do katere prihaja zaradi sicer nujnih ukrepov varovanja javnega zdravja. V teh prizadevanjih igrajo pomembno vlogo tudi slovenski znanstveniki in raziskovalci.