Skoči do osrednje vsebine

Priložnost za graditev odprtih odnosov in zaupanja

Projekt Vzpostavitev kompetenčnega modela, ki ga je vodilo Ministrstvo za javno upravo in se je uspešno zaključil v lanskem letu, je začrtal smer vzpostavitve sistema prepoznavanja in presojanja kompetenc ter sistema nadgradnje oziroma pridobitve manjkajočih kompetenc. V zadnji številki revije HRM je bil objavljen članek Tatjane Verli Gorenšek, ki je vodila omenjeni projekt.

Projekt Vzpostavitev kompetenčnega modela za državno upravo je del širših prizadevanj za učinkovitejše upravljanje človeških virov, ki temelji na ciljih Strategije razvoja javne uprave 2015–2020. V okviru projekta so bile skozi različne dejavnosti v sodelovanju s širokim krogom zaposlenih na posameznih strokovnih področjih državne uprave določene temeljne, vodstvene in delovno specifične kompetence.

Kompetenčni model tako določa kombinacijo vedenj, ravnanj, veščin in spretnosti ter vključuje tiste kompetence in standarde želenih/zahtevanih vedenj, ki javnemu uslužbencu omogočajo uspešno opravljanje zahtevanih nalog in doseganje zastavljenih ciljev organov državne uprave. Model kompetenc za državno upravo sestavljajo trije ključni vsebinski sklopi kompetenc: temeljne, vodstvene in delovno specifične kompetence.

Projekt Ministrstva za javno upravo »Vzpostavitev kompetenčnega modela za državno upravo« je bil na razpisu HRM projekt 2019 izbran za top finalista v kategoriji javni in neprofitni sektor in se je predstavil na HR&M konferenci 2019 konec novembra.