Skoči do osrednje vsebine

Varujmo tudi rastline – previdnost pri naročanju semen preko spleta

V času ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa ne pozabimo, da različni virusi okužujejo tudi rastline. Pa ne le virusi, tudi bakterije, glive, fitoplazme in škodljive žuželke jim lahko naredijo veliko škode. Za ohranjanje zdravih rastlin so na svetovnem, kot tudi evropskem in slovenskem nivoju prepisane zahteve za omejitev širjenja rastlinskih bolezni in škodljivcev.

Zrela pšenica, narisana roka, ki spušča semena

Varujmo rastline - naš vir življenja

Varujmo tudi rastline – naš vir življenja

Za zelo nevarne, karantenske rastlinske bolezni in škodljivce, ki v Evropski uniji niso navzoči, so predpisani posebej strogi ukrepi za preprečevanje njihovega vnosa od drugod.

Rastline predstavljajo naš vir življenja, proizvajajo kisik, ki ga dihamo in nam dajejo hrano, zato ne smemo dovoliti, da propadejo. Zato je zlasti v času izrednih razmer zaradi virusa Covid-19 zelo pomembno, da imajo pridelovalci na voljo seme in sadilni material, katerega sortnost in kakovost ter zdravstveno stanje je bilo uradno preverjeno z uradnimi pregledi semenskih posevkov, matičnih nasadov, drevesnic, trsnic, partij semena in sadik pred prodajo. Za nekatere izmed njih je bilo izvedeno tudi  vzorčenje in testiranje na določene škodljive organizme in analiza kakovosti semena.

Rastlinski škodljivci in bolezni se lahko širijo na več načinov: po naravni poti: z vodo, po zraku, z lastnim gibanjem ali pa s pomočjo človeka. Človek prispeva k njihovemu širjenju na krajše razdalje z okuženim orodjem, prevoznimi sredstvi in mehanizacijo ter celo z oblačili ali rokami. Človek je njihov najboljši prenašalec tudi na daljše razdalje, saj trguje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi med celinami in državami. Veliko pripomorejo k širjenju tudi množična potovanja in nezakonito prinašanje rastlin, delov rastlin ali rastlinskega materiala nazaj domov, da nadobudni vrtičkarji izpopolnijo svojo zbirko okrasnih ali drugih rastlin.

Zato bi vas v teh časih želeli še posebej opozoriti na nekatere ukrepe, s katerimi ohranjamo rastline zdrave in jih izvajamo tudi v dneh, ko se človeštvo bori s pandemijo virusa Covid-19. To imejmo v mislih zato, da po umiritvi razmer ne bomo ostali lačni in da bo naša krajina ostala takšna, kot je bila.

Tudi rastline imajo zdravstveno (fitosanitarno) spričevalo ali rastlinski potni list

Nakup preko spleta iz udobja domačega kavča je zapeljivo enostaven. Vendar se moramo zavedati, da vnos rastlin iz sveta predstavlja veliko tveganje za vnos škodljivih organizmov, ki niso prisotne v Evropski uniji. Škodljivi organizmi lahko povzročijo veliko gospodarsko škodo, saj v novem okolju nimajo naravnih sovražnikov. Tako posledično povzročajo nižje pridelke in povečano uporabo pesticidov v kmetijstvu ali pa vplivajo  na naše naravno okolje (parke, gozdove, … ipd). Poleg tega so tujerodne rastline lahko tudi invazivne, kar pomeni da izpodrinejo domače rastline in s tem škodujejo našim ekosistemom.

Pri nakupu rastlin in semen preko spleta je potrebno biti zelo pozoren. Spletni trgovci morajo namreč prav tako kot ostali prodajalci, pridelovalci in distributerji rastlin upoštevati predpisane zahteve.

Spletni kupci rastlin in semen, ki naročate blago iz tretjih držav (držav izven Evropske unije), morate upoštevati naslednje:

  • pred naročilom preverite uvozne predpise na spletni strani ...;
  • pred oddajo naročila povprašajte prodajalca, ali so upoštevani uvozni predpisi EU;
  • ne naročajte semen in rastlin pri dvomljivih spletnih trgovcih iz daljnih držav;
  • če rastlina ni domorodna, preverite ali so na voljo podobne rastline, ki bi bolje uspevale v našem podnebju;
  • preverite za katere rastline, rastlinske proizvode in druge predmete je vnos v EU prepovedan;
  • prodajalec vam pri uvozu mora zagotoviti, da rastline in semena spremlja FITOSANITARNO SPRIČEVALO, ki potrjuje izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za uvoz rastlin v EU;
  • izjeme, ki jih lahko uvozite brez fitosanitarnega spričevala iz tretjih držav, so plodovi banane, dateljev, ananasa, duriana in kokosa.

Pri naročanju rastlin za saditev (semen, sadik, potaknjencev, cepičev, lončnic, čebulic idr) v Evropski uniji zahtevajte rastlinski potni list, ki potrjuje, da so bile rastline pridelane pod uradnim nadzorom v skladu s predpisi, ki vam zagotavljajo zdrave rastline. 

Če bomo vsi pozorni in upoštevali predpisane zahteve, bomo veliko prispevali k ohranitvi naše krajine, rastlin in s tem našega kmetijstva. Vnos rastlin in rastlinskega materiala brez fitosanitarnega spričevala je prepovedan, razen zgoraj navedenih plodov. Raje si privoščite tropsko sadje iz slovenskih polic.

Posebna pozornost naj bo namenjena tudi lesenemu pakiranemu materialu

Nekatere škodljivce lahko prinesemo tudi z lesenim pakirnim materialom. To je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se ga uporablja za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje različnih vrst blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh. Uvozniki morajo biti tudi v tem času pozorni na ustreznost lesenega pakirnega materiala, predvsem palet, na katerih v Evropsko unijo uvažajo različno blago. Na njih mora biti vtisnjen ali vžgan žig ISPM 15, ki potrjuje toplotno ali kemično obdelavo lesa. Z neobdelanimi paletami lahko namreč poleg blaga vnesete tudi zelo nevarne lesne škodljivce, ki bi lahko uničevali naša drevesa in s tem tudi bogat slovenski gozd.