Skoči do osrednje vsebine

Vlada odobrila sredstva za nakup nujne zaščitne opreme

Vlada je na današnji dopisni seji naložila Ministrstvu za zdravje, da v skladu s 46. členom Zakona o javnem naročanju izvede vse aktivnosti za pridobitev nujno potrebne opreme za ustrezno izvedbo ukrepov zaščite pred virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Sredstva za nakup dodatne zaščitne opreme se bodo zaradi nujnosti zagotovila iz sredstev proračunske rezerve.

Republika Slovenija se glede na trenutni razvoj epidemije novega koronavirusa in v okviru nacionalnih priprav na pandemijo pripravlja na 2 fazo pandemskega načrta. Ocene kažejo, da bo v fazi 2 prišlo do povečanja potreb po zaščitni opremi in razkužilih za vse službe, ki so nujno potrebne za delovanje države. Prav tako se ocenjuje, da bo povečana potreba v 3 fazi. Z nakupom nujne zaščitne opreme bodo vzpostavljeni najosnovnejši pogoji za delovanje in zagotavljanje razpoložljivosti odzivnih in reševalnih služb ter tudi medicinskega osebja. Tako se bo preprečil izpad ključnih nosilcev zdravstvene dejavnosti in tudi interventnih služb.